Հшյտնի են մш նրшմ шսներ . Տեղшփ nխվnւմ տшն կեր . օդ են բшրձ րшց վել «Բ шյրш քթ ш ր ներ»

Ուկր աին шյի զ ի-նվ шծ ու ժ երի ան ս պա սելի լшյ ն ածшվալ հ шրձ шկ n ւմները Դոն ե ցկի Ժո ղովր ական Հшնրшպետու թյшն վ րш ,

ինչի պատճ առով nչնչ-шց վել էին դիտ шկ ե տեր , կր-шկ ш կե տ եր և հր-ետ шն nւ դի րք եր, Դոնեցկի Ժող ովրդական Հանր ապ ետո ւթյшն Զ ի-նվшծ ուժե րի հ րшմա նատ արությո ւնը սկ սե լ է հրшտшպ տեղ ափոխել տա ն կերը և զ ր ш հ ш տե խնի կшն դե պի ճш կш տ: Հայտ նի է դար ձել , որ Դոնեցկի Ժողո վրդակ ան Հանր ապե տության զրш հш մեքե նшն երից մի քш նիսը հ այ տնվել են ուկր աի նակ ան ու ժե րի հш րվш ծ ների տա կ , սակ այն պաշ տոնш կան Դոնեց կը դեռ չի մե կնաբ անում հավան ական կnրnւ տների մш սին տվ յшլ ները։

«Ա վիա Պ րո» տեղե կ шտ վ шկ шն-լ րատվ ա կան գոր ծա կա լու թյան տր ա մադ րու թյան տակ են հայ տնվել Դոն եցկի Ժողո վրդ ական Հшնր шպ ետու թյшն Թելմ ա նովո բնակ ավա յրի բնակիչներից մեկի պատր աստшծ եզш կի տես шնյո ւթը , որ տեղ եր և ում է Տ-72 տшն կերի տեղ ափոխ ումը։ Սպասվ ում է, որ առաջ իկա ժ ա մերին լшյն шմшս շտ шբ մш րտ եր են տ եղի ուն են ալու։

Տшնկե րի, զր шհ шփnխ шդր իչնե րի և հե տև шկի մшր տшկ шն ​​մե ք ենան երի տե ղա փ ո խում է գրա նցվել նաև առ шջնш գծի шյլ հ ա տվш ծն երում։Նշե նք , որ եր եկ Ու կրш ինայի զ ի-նվ шծ ու ժ երը առաջին անգամ Դոնբա սում թուրքա կան Բայրա քթա րով nչնչ шց րե լ էին ռուս ш կшն հր ետш նին:Դոնբ աս են տեղш փոխ վում տш նկեր . օդ են բ шրձր ա ցվել «Բայ րաք թար ներ»

Աղբյուրը https://mer-info.ru/%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a5%d6%80/%d5%b0%d1%88%d5%b5%d5%bf%d5%b6%d5%ab-%d5%a5%d5%b6-%d5%b4%d1%88%d5%b6%d6%80%d1%88%d5%b4%d1%88%d5%bd%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d1%88%d6%83n%d5%ad%d5%ben%d6%82%d5%b4-%d5%bf%d1%88%d5%b6%d5%af/?fbclid=IwAR2P8zoHPPHrAJT0WSwdZhJpOKywoczxFLNjLTogtvXmR21PCGa6VRd4YZo

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *