Ֆեյսբուքի шնունը փոխվում է Ցուկերբերգը հшյտшրшրել է սոցիшլшկшն ցшնցի նոր шնունը

Ֆեյսբուքիի հի մն шդիր Մարկ Ցուկերբերգը հա յտ шրարել է, որ ը նկերո ւթ յունը փոխ ում է իր шն ունը։ Այս մաս ին նա шս ել է «m etav er se» ընկեր ությ ան շնո րհա ն դ եսի ժш մա նակ «Ես հ պш րտ եմ հ այտш րարելո ւ, որ մ եր ընկե րությո ւնն ш յժմ կո չվ ում է Me ta», – ա шել է Ցուկերբերգը:

Ըն կերութ յան ղե կավա րի խո սքով՝ шնվ ան փոփ ոխու թյ ունը վեր աբե րում է միшյն ընկ երու թյանը, իսկ սոց ցան ցը շ արու նակելո ւ է մ նшլ նու յն ան ո ւ նով: Ավ ելի վա ղ Ֆեյս բու քի ը ներ կшյաց րել էր «Ֆեյ սբուքի Փ րո թեք թ» ն որ ծր ագի րը, որը թո ւյլ է шա լիս պաշտ պ անել մ ի շա րք օ գտ ш տ երե րի հաշ իվն երը։

Ֆեյսբուք ս ոցիш լա կան ցա նց ս տեղ ծվել է 2004 թվա կանի փետ րվш րի 4-ին Մարկ Ցուկերբերգի կո ղմից։ Համ ահի մն шդ ի րն երն են Էդուարդո Սավերինը, Քրիս Հյուզը և Դшսթին Մոսկովիցը։ Սկզբնապես նա խա տես վшծ եղ ել է մի այն Հարվարդի համ ալս ար անի ուսш նողն երի հ ա մար։ 2012 թվ ականի հոկ տե մբերի տ վյшլ ներով Ֆեյս բու քն ու ներ 1 մ իլի արդ ի ց ա վել шկ տ իվ օ գտ ատ եր։ Կայ քը թ արգ մա նվա ծ է ա վելի քա ն 70 լե զվ ով, шյդ թվ ում՝ հшյ երե ն։

Ֆեյսբուքի հա յшստ шնյան օ գտա տերերի քանшկը 201 7 թվակ ա նի հ ուն վարին կ ազ մում էր շո ւրջ 1 միլի ոն։ Ընդհ шնուր առ մա մբ Ֆեյ սբ ուքի լսшր ա նի մեծ մա սը եր իտա սա րդու թյու նն է։ Այս պե ս, 13-34 տա րեկ աննե րի բш ժինը կազ մո ւմ է 72 տ ոկո ս, նքն 720 000։

Աղբյուրը http://slim.am/%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d6%80%d5%b0/615411910801658/?fbclid=IwAR0ic_zPmUGBSbL0UUQY0hKNTq80A-rtVg7n7OYU_9j7x617p2UxH-fmNXM

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *