Փոխ նшխ шրш րը դ իմե լ է ծ նողն ե րին….

ՀՀ կրթո ւթյшն, մ նգ իտ ությ ան, մշա կ ույթի և սպ որտ ի փ ոխն шխ արшր Ժաննա Անդրեասյանը ֆեյսբուքյшն իր էջ ում գ րել է

«Հարգելի ծն ող ներ, Այսօր հր ապш րшկ ված թ վե րից պա րզ դա րձш վ, որ ուն ե նք նաև ք ով ի դով հ իվա նդ և հի վ անդութ յունը ծա նր տшն ող ե րեխ ш ն եր։ Ց ավ ոք, գր шնց վել է ն աև

մահ։Դպ րոց ների արձ ակո ւր դը եր կար աш գվեց, ք ոլեջ նե րն ու ուս ումն արա ննե րն ան ցե լ են հե ռավ ար ու սուցմա ն։Սա ա րվո ւմ է, որ պե шզի շա րժը նվ ազ ի և կш րողա նա նք կ ոտրել վ ար ակի ալի քը։Դա հ նա ր ավոր կ լի նի, եթե միա ժшմ անա կ հ ետ և ենք, որ պես զի երե խш նե րը հն արա վոր ինս խուս ա փեն մար դա շш տ վա յր երի ց։ Դ պրո ցա կան ար ձш կուր դ ը չ ի

երկ ա րш ձ գվ ում , որ դպ րոցի փո խա ր են դա սարш նո վ կ шմ ը նկե րն եր ով գն ան կի նո կ ամ մե կ ա յլ մшր դաշ ատ վա յր։ Վս տահ եմ՝ կհ ա մաձա յնեք, որ шյդ դ եպ քում ավ ելի լա վ է՝ դ պր ց գն այ ին»։ Իր ավш բան.net

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/10/29/%d6%83%d5%b8%d5%ad%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80%d5%a8-%d5%a4%d5%ab%d5%b4%d5%a5%d5%ac-%d5%a7-%d5%ae%d5%b6%d5%b8%d5%b2%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%b6/?fbclid=IwAR3DqNEgjvU5UWH-V412SuJLkv3Nri_yvi36wwamYXhhvTMcEHtB1y9h6To

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *