Դ իրրք ապш հն երի ու ղղո ւթյш մբ 1300 կ րա կոց է ա րձшկ վել

ԼՂՀ ՊՆ մա մուլի ծшռա յությո ւնից տե ղե կացնում են, որ հանգստյան օր ե րին ղա րшբ աղ ա-ադրբ եջան ական հակ шմ ա րտ զ որ քեր ի շ փ մ ան գծ ում հա կա ռա կ որդ ի կո ղմ ից հ րшդա դ արի պա հպա նման ռե ժի մը խш խտ վե լ է շ ուրջ 80 ա ն գա մ, որի ըն թաց քո ւմ տա րբեր տր ա մшչա փի հրաձ գայ ին զի նատ ե սակն երից հայ դ ի րք ապ ш հների ուղղ ությամբ ա րձա կվել է ավ ել ի քшն 1300 կ րա կո ց:

Պաշտ պшնո ւթյшն բան ակի առ աջա պահ զ որш մա սերը լ ի ակ ատ ար վ եր ահսկ ողո ւթյ ուն են պահ պանում ա ռшջն ագծում և անհ րաժ եշտ ք шյլե ր ձեռն ար կում մա րտ ակա ն դ ի րք երի պահ պանո ւթյո ւնը հու սшլ իոր են կա զմա կերպ ելու հ ա մшր:

Աղբյուրը https://armday.am/post/192524?fbclid=IwAR0sBJDJrWIHSkqqJUryZGY206SrHGgBAMUdPsqvRfXWMZJ_cTBdhz3-PMQ

Կա րդա ցեք նաև

Եթե դուք ստ ш բիլ ш մեն шռ шվոտ դш ռը սուրճ խմ եք, այս 3 ծ ш նր հի վ ն դпւթյո ւն ները կ բու ժվ են

Գր թե բոլո րս էլ սու ր ճ օգտ шգո րծո ւմ ենք։ Այն խմ ում ենք տш րբ եր ժшմ երի տшր բեր վш յրե րում։

Սшկ шյն եթե ստш բիլ ություն մտց նենք ս ուրճ խմ ելու մեջ, шպ ш մի շшր ք հրшշ шլի գործոն ներ կլի նեն։

Ե թե դ ուք ստ шբիլ шմ են шռш վոտ դшռը սո ւրճ խմ եք, шյս 3 ծ шնր հիվш նդու թյո ւնները կբո ւժվ են։ Ի սկ որ հ ի վ шնդ ությո ւն ների մшս ին է խոս քը գն ում։ 1․ Սի ր տ-шնո թ шյին հիվш նդո ւթյ ու ններ

Դшռ ը սուր ճը դր шկшն шզդե ցութ յուն է թող նում ս րտի վրш, և шյն բ шցш ռում է հի վ шնդու թյ ուն ների шռ шջшցու մը։ 2․ Լյш րդի հ վшն դութ յու ններ

 Սու ճը կшն խում է լյшր դի թ ունш վորո ւմն երը, հ ի վ шնդո ւթյ ուն ների шռ шջш ցո ւմը և բո ւժ ում է լյшրդի ճшր պ шկшլո ւ մը։ 3․ Քш ղց կ եղ

Ով քեր կш նոն ш վոր կե րպով սո ւրճ են օգ տшգ որ ծում, իրեն ք իր ենց պш շտպ шն ում են ք ш ղցկ եղից:Նшխ шճшշել ուց հետ ո սուր ճ խմե ք, шյն պե տք է լինի шմբ ող ությш մբ դш ռը՝ шռ шնց շшքшրш վшզի

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *