Թոշ шկի չш փը կբ արձ րш նա…ԱՀԱ թ ե ու մ է սш վեր աբեր վում…

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը 2022 թվականի հունվարի 1-ից նախատեսում է բարձրացնել նվազագույն կենսաթոշակի չափն՝ այն սահմանելով 28,600 դրամ՝ ներկայումս

սահմանված 26,500 դրամի փոխարեն․ արդյունքում աշխատանքային կենսաթոշակ ստացող շուրջ 15,600 քաղաքացու կենսաթոշակ կբարձրանա:Կբարձրանան նաև

պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության շարքային կազմի զինծառայողների հաշ մանդամության զինվորական կենսաթոշակի չափերը․• 1-ին խմբի դեպքում՝ 43,000 դրամ (ներկայումս սահմանված 40,000 դրամի փոխարեն),• 2-րդ խմբի դեպքում՝ 33,000 դրամ (30,000 դրամի փոխարեն),• 3-րդ խմբի դեպքում՝ 30,000 դրամ (27,000 դրամի փոխարեն)։Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության շարքային կազմի մա

{«source_sid»:»FB7F02C7-B468-4E0B-A385-DE3446E6CCDD_1610707883723″,»subsource»:»done_button»,»uid»:»FB7F02C7-B468-4E0B-A385-DE3446E6CCDD_1610706447916″,»source»:»other»,»origin»:»unknown»}

հացած (զո հված) զինծառայողի ընտանիքի անդամի կերակրողին կորցնելու դեպքում զինվորական կենսաթոշակի չափը կսահմանվի 30,000 դրամ՝ սահմանված 27,000 դրամի փոխարեն։ Զինվորական կենսաթոշակների բարձրացման արդյունքում կավելանա շուրջ 5,260 զինկենսաթոշակառուի կենսաթոշակ։

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/11/23/%d5%a9%d5%b8%d5%b7%d5%a1%d5%af%d5%ab-%d5%b9%d5%a1%d6%83%d5%a8-%d5%af%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%b1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%a1-%d5%a1%d5%b0%d5%a1-%d5%a9%d5%a5-%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%bd%d5%a1-%d5%be/?fbclid=IwAR07n9yhB226DtmIQsP11a7OQunuvlE21aZCJ9Jn_3I85MgIYthKc2L_Q2Y

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *