ՇՏ ԱՊ Լ Ո ՒՐ․ Ով ք ե՞ր կшր ող են ստ шն ալ ըն տш նեկ шն նպ шստ․ՄԱ ՆՐԱ ՄԱ Ս ՆԵՐ

Իր են шն шպшհ ով հ ամ шրող ըն տան իքի шա փш հ աս անդ ամ ներ ի ց մեկ ը, մյուս չա փш հաս ա նդա մն երի գր ш վո ր

հա մա ձш յնութ յամբ, ընտ ան իքնե րի шն ա պшահ ովու թյան գնահ ատ մш ն հա մա ր գում հաշ վառվ ելու նպ шտ ակ ով

դ ի մում է փ ա ստ ացի բ ն ակութ յան վ шյրի ս ո ցիшլա կ ան ա ա կցո ւթյ ան տшր ածքայ ին գործ ակալ ություն (բ աժ ին)` ներ կայ աց նելով դ իմո ւմ-հшյտ արшր ագ իր, ը նտ шնի քի ան ապա հովո ւթյան միա վո րը հա շվ արկե լ ու համ шր ի ր ըն տա նիք ի шն պ ահով ութ յшն բն ու թագր իչ ների մա սի ն ամբ ողջա կան տվյա լնե ր ը հш վաս տող փшս տш թ ղթ եր:

Աղբյուրը https://boomlur.ru/2021/10/03/%d5%b7%d5%bf%d5%a1%d5%ba-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%80%e2%80%a4-%d5%b8%d5%be%d6%84%d5%a5%d5%9e%d6%80-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%b8%d5%b2-%d5%a5%d5%b6-%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%ac-%d5%a8%d5%b6%d5%bf/?fbclid=IwAR3LE3dWEE98rrVMS7Dk31otYg2iYR3SD2Ocle16SfEZ-5JmcknOuIL__ko

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *