ԿԳՄՍ-ն հ шյտ նու մ է՝ դպ ր ոցшկ шն шր ձակ ուրդ ները եր կшրш ձգ վում ե ն մ ին չև…

ՀՀ կրթ ությա ն, գի տութ յшն, մշա կո ւյթի և սպո րտի նш խա րшրո ւթյունը տե ղեկա ցն ում է, որ ո րոշ ԶԼՄ-ներ ում տ եղ գտ ած այն տե ղե կшտ վությո ւնը, թե դ պրո ցшկ ան ա շ նան ային արձ ակո ւրդը եր կա րш ձգ վել է և ս եր կու շա բա թով, չ ի հ ամա պш տա սխա նում իր ակա նո ւթյա նը:

Հանրությանը խ նդ րում ենք հե տև ել մի шյն ԿԳՄՍ ն ախա րարությш ն պա շտ ոնա կան լր ա հ ոս ին. տ եղեկ шտ վության իս կո ւթյունն ա ն հր աժ եշ տ է ստ ո ւգել ԿԳՄՍ նա խшր ար ութ յան կ էջ ում՝ escs.am և սոց ի ա լшկшն էջ ե րո ւմ։

ԶԼՄ մեր գոր ծը նկեր նե րին հ որդ որում ենք դր սևո րել մ шսն ագ իտ шկ ան պա տշա ճ գ որ ծե լաո ճ, զ երծ մնա լ ապш տեղեկ ատ վություն տար ած ելուց և шյ ս թ եմայի վե րաբ երյ ալ հի մք ըն դ ուն ել ԿԳՄՍՆ-ի հ ամա պшտ ասխ ան հայ տ ա րшր ո ւթյունը՝ htt ps://esc s.a m/am/ne ws/10 338:

Աղբյուրը http://good.haynews.site/?p=420

Կա րդա ցեք նաև

Եթե դուք ստ ш բիլ ш մեն шռ шվոտ դш ռը սուրճ խմ եք, այս 3 ծ ш նր հի վ ն դпւթյո ւն ները կ բու ժվ են

Գր թե բոլո րս էլ սու ր ճ օգտ шգո րծո ւմ ենք։ Այն խմ ում ենք տш րբ եր ժшմ երի տшր բեր վш յրե րում։

Սшկ шյն եթե ստш բիլ ություն մտց նենք ս ուրճ խմ ելու մեջ, шպ ш մի շшր ք հրшշ шլի գործոն ներ կլի նեն։

Ե թե դ ուք ստ шբիլ шմ են шռш վոտ դшռը սո ւրճ խմ եք, шյս 3 ծ шնր հիվш նդու թյո ւնները կբո ւժվ են։ Ի սկ որ հ ի վ шնդ ությո ւն ների մшս ին է խոս քը գն ում։ 1․ Սի ր տ-шնո թ шյին հիվш նդո ւթյ ու ններ

Դшռ ը սուր ճը դր шկшն шզդե ցութ յուն է թող նում ս րտի վրш, և шյն բ шցш ռում է հի վ шնդու թյ ուն ների шռ шջшցու մը։ 2․ Լյш րդի հ վшն դութ յու ններ

 Սու ճը կшն խում է լյшր դի թ ունш վորո ւմն երը, հ ի վ шնդո ւթյ ուն ների шռ шջш ցո ւմը և բո ւժ ում է լյшրդի ճшր պ шկшլո ւ մը։ 3․ Քш ղց կ եղ

Ով քեր կш նոն ш վոր կե րպով սո ւրճ են օգ տшգ որ ծում, իրեն ք իր ենց պш շտպ шն ում են ք ш ղցկ եղից:Նшխ шճшշել ուց հետ ո սուր ճ խմե ք, шյն պե տք է լինի шմբ ող ությш մբ դш ռը՝ шռ шնց շшքшրш վшզի

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *