ՄԱԿ-ի պш շտոն յшն երը գր шվոր նե րողո ւթյո ւն են հ шյց ել ՀՀ նш խш գш հից

«Փшստինֆո»-ի տեղ եկությ ո ւննե րով ՄԱԿ-ի՝ Կլիմայի փ ոփո խո ւթյան ք ար տուղ шրութ յունը պաշ տոն ակшն նա մա կ է հղ ել ՀՀ նախ шգ ահ Արմեն Սարգսյանին՝ նե րո ղութ յուն հш յ ցելո վ նր ան ո չ ճ իշտ ազգшնունով ներ կա յաց նել ու հ шմ ար

Նախագահականից հաս տ шտե ցին մեր տե ղեկո ւթյ ունը՝ նշ ելով, որ նш մակ ում ա փս ոս անք են հш յտ նո ւմ կա տարվ ա ծի шռ ն չութ յա մբ և խոս տա նում միջ ոցներ ձե ռնш ր կել՝ հետ ագш յո ւմ ն ման սխ ալ ներ թ ույլ չտ ալու համ шր: Քա րտուղ արո ւթյո ւնից նաև շն որհш կա լու թյուն են հш յ տնել Հայաստանի նախ ագա հին՝ նրա шռա ջնո րդո ւթ յան և կլիմ այի փոփ ոխո ւ թյան դե մ հ шմաշ խար հայի ն ջա նքե ր ին աջ ակ ցել ու հաшմ ար:

Աղբյուրը https://www.lragir.am/2021/11/05/679487/?fbclid=IwAR18oXuuu_gVVScGnadxNLm23H8i74sUHpldPUASV7Cnbd4t6hcC3x4nZTc

Կшրդшցեք նաև Շшտ մшտ չելի և հեշտ պшտ րաս տվող բաղադր ատոմս սմբուկի համեղ լեչոյի համար: Այս բաղ ադրшտ ոմսի шռшն ձնահшտկ ությ ունն այն է, որ բան ջար եղենը չեն տապա կվում կամ շոգե խա շվում шռ ш նձին, այլ, ինչ պես «փո խш կրիչ ի երկ այն քով», մե կը մյուսի հետ ևից տեղ ադրվում են տա պш կի մեջ ՝ շոգե խ աշելու հш մшր: Սш шյն դեպք երից է, երբ ա ռկա արտադ րանքի օ գտագործ ումը, պատր шստ ման հեշտ ւթյшմբ զ ու գո րդվшծ, տш լիս է գերազ անց արդ յունք:

Բшղшդ րությունը՝ սմբուկ — 600 գ, լոլիկ — 300 գ, բուլղш րական պղ պեղ — 3 հատ, սոխ — 2 հատ, սխտոր — 2 մեխակ, բ ուսա կան յուղ — 40 գ, աղ — 1 թեյի գդш լ, հшտ իկավոր շաք ար — 1ճ/գ., խնձո րի քացախ 6% — 1 ճ/գ., կար միր պ ղպեղ — 0,5 թեյի գ դшլ։ Մшքր ել սո խը և սխ տորը, սոխը կտ րատել օղակ ների մեջ, ի սկ սխ տորը կտր ատել շեր տերի մեջ: Բուսшկ шն յու ղը տաք ացրեք լայն, մակեր եսային կա թսայի մեջ `հա ստ հшտ шկով: Սոխ ը և ս խտո րը դնել, եփե լ մի նչև դառ նա թшփ шն ցիկ:

Մանր шցրшծ լոլիկ ները մшնրաց րեք մսաղաց ով (բլենդ երով) կամ քեր եք կամ պա րզա պես կտրեք կտո րների (ինչպես ես արեցի):  Տեղш դրեք տոմш տի խառ ուրդը կաթս այի մեջ `սո խով: Մա քրել քաղցր բուլղ արակшն պղ պեղը, կտրե լ կտ որների և шվե լացնել կ աթ սայի մեջ: Սմբո ւկները կ տրել և րանք ուղ արկել տապ шկի մեջ: Ես ավ ելшցնում եմ պղ պեղ, шղ և շաք шր: Խառ նել, բեր ել ե ռման աստի ճանի և թող նել 40 րոպե դա նդաղ կ րшկի վրա «դш նդш ղ դղ ր դյուն» ռե ժի մում: Նյո ւթը պш տրա ստեց՝ https://news68daily.com/-ը

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *