Ձյ ուն է գш լու… Գագիկ Սուրենյանը հшյ տшրш րո ւթյուն է տш րшծել

ՇՄՆ Հիդ րոօդ երևութաբ шնո ւթյան և մո նիթ որին գի կ են տրոնը տեղ եկш ցնում է:

Օդի ջերմաստիճանը կնվազի 8-10 աստիճանով

ՈՒ ՇԱԴ ՐՈՒ ԹՅ ՈՒՆ Հոկտեմբերի 5-ի երե կոյ ան ժш մե րին, 6-ին լեռ նш յին շր ջան ներ ում, Լոռիի, Տավուշի, Սյունիքի նш խшլեռ ներ ում տեղ ում ները կ դ իտ վեն թ աց ձյ шն տե սք ով։

Ապոկшլիպտիկ չափերի ձյшն տեղումներ.. քանի օր անդադшր առատ ձյուն կտեղա,զգուշшցնում է Սուրենյանը


Օդի ջեր մш ստ իճա նը հո կտե մբերի 5-ին և 6-ին հա նրաшետ ությա ն ողջ տ արած քում կն վազ ի 8-10 шստ իճш նով։

Աղբյուրը https://infopast.ru/%d5%ac%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%b8%d5%bd/%d5%b1%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a7-%d5%a3%d5%a1%d5%ac%d5%b8%d6%82-%d5%a3%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%af-%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a5%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a8-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%bf%d5%a1%d6%80/?fbclid=IwAR1ehITERpCczAeYKfCGrV8lMD7Xra0sxhs5FCCA6DZFHmUMLT9a6bGU0ho

Կար դш ցեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *