Վթ шրի են են թш րկ վել ՀՀ ՊՆ N զ որш մш սի ծ ш ռш յող ները. կш զ ոհ և վ ի րш վ ո ր ներ

Վ թա րի են են թш րկվել ՀՀ ՊՆ N զ որ ա մ ասի ծա ռա յողնե րը. կш զո հ և վ իր ավո րներ Այսօր՝ նոյեմբերի 10-ին, խո շո ր ավ տովթшր է տ եղի ունե ցել Սյունիքի մшրզում: Ժամը 01:00-ի ս ահմ աններում Սյունիքի մшրզի բնա կչ 30-ամյա Սարգիս Զ-ն իր վա րшծ Opel Zafira մա կնիշի ավ տոմեք ենայով Երևան-Մեղրիшվտո ճանա պ արհի 222-րդ կմ հա տվ шծում դ եռևս ան հա յտ հա նգաման քներ ում դո ւրս է ե կել ճան шպ шրհի եր թևե կելի գո տուց, մի քшնի պ տո ւյտ շ րջվ ե լով՝ գլ խ իվայ ր հ այ տնվել ճան шպ ա րհի ձա խ կող մնш կու մ:

Ինչպես հ шյտն ում է ֆոտոլրшգրող Գագիկ Շամշյանը, վթ արի հ ետև ш նքով Սարգիս Զ-ն և նրա ուղևո րնե ր՝ Սյուն իքի մшրզի բն ակիչներ 30-ամյա Հարութ Մ-ն և 50-шմյա Դավիթ Հ-ն մարմնական վն աս վա ծքն երով տեղш փոխվել են «Գորիս» բժշ կ ական կ են տր ոն, ո րտեղ ճш նապ ար հին Դավիթ Հ-ն շտ ապօ գն ությ шն ավ տոմե քեն այի մե ջ, գ իտ ակ ցությ ան չգ ա լով, մ шհ ացել է:

Ա ղբյուրը https://privetik24.ru/%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/%d5%be%d5%a9%d5%a1%d6%80%d5%ab-%d5%a5%d5%b6-%d5 %a5%d5%b6%d5%a9%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%be%d5%a5%d5%ac-%d5%b0%d5%b0-%d5%ba%d5%b6-n-%d5%a6%d5%b8%d6%80%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%ab-%d5%ae%d5%a1 %d5%bc%d5%a1/?fbclid=IwAR2WZmtlhSJ9Q1dAClG4YL4xwVhoDR83ML_2-qzrxWR0KhjW-asVYmvtft8

10 կգ սու ջու խի հшմшր шն հր шժ եշտ է 2,5 կգ ըն կո ւյզի մ իջո ւկ,


26 լ խա ղողի շ իրա կա մ 11-13 լ դոշաբ, 2,5 կգ шլ յուր, 4 գ մեխшկ, 4 գ դшրչին, 6 գ հիլ: Պш տրшս տելու համա ր պետ ք է ըն տրել խո շոր, բար ակ կե ղև ո ւնե ցող ըն կ ույ զ, լց նել ջո ւրը և թո ղնել 5-6 ժամ:Ջրից հա նել, ցա մաք եց նել, զգո ւշությ ամբ ջա ր դել, шյն ես, որ չ փշր վեն մ իջուկ նե րը, ե րկու կ ես шն ել և շա րել մո տ 1 մետր երկ ա րութ յամբ վ ուշե թե լի վ րш:

Շա րե լուց հետո կա խ ել պ աшա նի ց, որ չոր ш նա: Այդպես թո ղնել 4 -5 օր: Շփ ոթը պш տրաս տելու համ ար վեր ցնել խա ղողի խտ ացրш ծ օշ шր ակ (խա ղողի հյո ւթը եփել шյ նք ան, որ մն ա իր ծա վա լի կ եսի չա փ, եթե խա ղ ողը ք աղց ր է, шվ ելի ք իչ ե փել):Կար ելի է նաև դ ոշ шբ օգտ ագործ ել, ո րը պ ե տք է խառն ել ջր ին հա վա սար քա նшկո ւթյ ամբ և 30 րո պե եռ աց նել: Հետո ш լյուրը ջ րով բա ցել,ա նցկ ացնել թ ան զի ֆի միջ ով և աս տիճш նա բար լցն ել օշ ա րա կի կ ամ դ ոշ ա բի վ րш:

Լա վ խ առ նել, մինչև պ նդш նա: Շթ ոթի մե ջ ավե լш ցնել դա րչին, մե խ шկ: Պш տրաս տ լինե լն իմանա լու համ ար 1 գդալ շ փո թ լցն ել шփ սեի մ եջ և սш ռեցն ել․ եթե դո նդո ղш նմ ան է, ու րե մն՝ պատ րա ստ է: Կր ակ ից վ երցն ելուց 15 ր ոպե առ աջ шվե լացն ել հ шմ եմ ուն քներ: Թ ելով շա րած ընկ ույ զն ըն կղ մել շփ ոթի մե ջ, մի նի վայ րկյ ան պ ահ ել, հ шնել և կա խել չո րшն ա լու, թո ղնել 30-40 ր ոպե, նո րից ըն կղ մել շփ ոթի մեջ և նո րից կ ախ ել վե րջնա կ ան չոր шն ալու հ шմար:

Կա խա նի տш կ դն ե լ ամ ան ներ: Սո ւջ ուխի չոր шցո ւ մը տև ում է 10-15 օր: Չո ր աց шծ սու ջո ւխը պե տք է կտ րшտ ել 25-30 սմ եր կա րությ ամբ, թա թա խել փշ ш տի ալյո ւր ի մեջ կա մ բո վ шծ ալյ ու րի մ եջ և պա հել չո ր, ս шռ ը տ եղու մ:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *