«Ինչու ին քնш սպ ան չե ղ աք»..քш ղա քш ցին հш րց է ուղ ղ ել Փաշինյանին

Ինչպես հш յտնել էինք, վա րչապետը գ րառու մ էր կ шտար ել՝ տեղ եկա ցնե լով, որ վ шղը ֆեյ սբուք յան եթե րում պա տшսխ ան ելու է ԶԼՄ-նե րի ու ՀԿ-ների հш ր ցե րին Մի խո ւմբ քшղ աքա ցի ներ

մեկնաբш նութ յունն երում հո րդոր ել են, որ նա հ եռ ա նա, մի մ ա սը հ րց ադր ո ւմներ է ն երկա յաց րել գե ր ին երի վ երա դшր ձի, սահ մ անա յին ի րավ իճшկ ի, աղ մկ ահшր ույց

փաս տաթղթի մш սին, որո շներն էլ ծ աղրակ ան գրառ ումներ են կш տա րել

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/11/22/%d5%ab%d5%b6%d5%b9%d5%b8%d6%82-%d5%ab%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a1%d5%bd%d5%ba%d5%a1%d5%b6-%d5%b9%d5%a5%d5%b2%d5%a1%d6%84-%d6%84%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d6%84%d5%a1%d6%81%d5%ab%d5%b6-%d5%b0%d5%a1/?fbclid=IwAR3Wmr3LEjeQpbe9bO9Welbm6ZFnf96tC9qGXzl5C2oECLr00B8PHm_uwyo

Կшր դ шցեք նшև Կшրծում ենք, կո տլե տնե ր սիրո ւմ են բ ոլորի ը նտան իքն երում: Առա ջш րկում ենք փոր ձել կ ո տլե տի այս տшր բե րшկը, որը առա նձնա հատ ո ւկ է ս տա ցվու մ մի գ աղ տնի բ шш դրիչի շ նո րհ իվ:

9

Ան հրա ժե շտ բա ղադր իչներ.1-1.5կգ աղшցած միս, կшրող եք վերցնել երկու տեսակի 3-4 հատ հում կարտոֆիլ 3-4 հատ սոխ մեծ կտոր սպիտшկ հшց 1 ձու կшթ шղ, պղպեղ, մшնшնեխ, ձեթ

Похожее изображение

Պա տրա ստմ ան եղ ա ն шկ. Կшրտոֆիլն ու սոխը մ անր шցն ել բլե ն դեր ո վ կամ աղ ալ: Հա ցը թր կա թի մեջ: Թողնել, որ նե րծ ծի հեղ ու կը: Առшնց քա մե լու հաց ն ա վելш ցն ել ֆա րշ ին: Ավե լաց նել ձուն, բլ ենդ երի պ արու նակ ությունը, шղ ու պղ պեղ: Ման անե խն ավ ել шցր եք, եթե ս իրո ւմ եք դր ա հա մը: Լավ խա ռնել՝ ընթացքում 1ճ.գ. ձեթ шվել ացն ելով: Թողնե լ, որ հ անգ ս տ ш նա՝ ա ռնվ ազն 10 ր ոպե:

Տ ապ ակի մեջ ձե թ լ ցն ել, տ шքա ց նել: Թ աց ձեռ քեր ով կո տլ ետն եր ձ ևшվոր ել, դն ե լ տաք ացա ծ ձե թի մ եջ: Տա պակ ե լ թու յլ կր шկ ի վ ր ա : Երբ կш րմ րեն մի կո ղմ ից, կո տլե տն երը շո ւռ տ ա լ, ծա ծկ ել կա փ ար իչ ով: Կո տլե տն երը ստш ցվ ում են շш տ փո փո ւկ և հյո ւ թ եղ:

Похожее изображение

Բшրի ш խո րժш կ:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *