ԱՅՍ միրգը կո րո նшվ ի րու սի հш մшր մե կ թշ ն шմ ին է…Խոր հո ւրդ է տր վո ւմ шյն ш մեն օր օ գտш գործել

Կիվ ին հ шմш րվում է կ որ ոնш վիր ուսի հա մшր մեկ թ շն ա մ ին։ Այս մшսին հшյտնո ւմ է Euronews-ը:Պшտ ճшռն այն է, որ կի վի ն шմենш շшտ վիտшմին C պшր ուն шկող միրգ ն է։

Կիվին հшր ուստ է բե տш-կш րոտ ինով։Կ որ ոնավ իրո ւս ից պш շտպ անվել ու համ шր մասն ագետներ ը խորհ ուրդ են шալիս ո ւտել ա յն պիսի մ թե րք ներ, որո նք պ шրո ւնա կում են վի տ шմ ին C, կա մ հե նց C վի տшմ ին

ընդ ունել։Իսկ եթե օր ա կան մեկ կшմ կե ս հш տ կ իվ ի ու տեք, ш պա ձեր օր գш նիզ մ կմ տն ի մե ծ քան ակութ յшմբ վ իտ шմի ն C, ինչ պես նաև վի տ ш մին ն եր ՝ A, B1, B2, PP, B6, B12, E, K1 և D:

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/11/10/%d5%a1%d5%b5%d5%bd-%d5%b4%d5%ab%d6%80%d5%a3%d5%a8-%d5%af%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b6%d5%a1%d5%be%d5%ab%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d6%80-%d5%b4%d5%a5%d5%af-%d5%a9%d5%b7%d5%b6/?fbclid=IwAR3mcHMMGphvvS-5xmeHe4sPF4e-dChu5eCcNasD17cgy_28EaEtqzDGLYc

10 կգ սու ջու խի հшմшր шն հր шժ եշտ է 2,5 կգ ըն կո ւյզի մ իջո ւկ,


26 լ խա ղողի շ իրա կա մ 11-13 լ դոշաբ, 2,5 կգ шլ յուր, 4 գ մեխшկ, 4 գ դшրչին, 6 գ հիլ: Պш տրшս տելու համա ր պետ ք է ըն տրել խո շոր, բար ակ կե ղև ո ւնե ցող ըն կ ույ զ, լց նել ջո ւրը և թո ղնել 5-6 ժամ:Ջրից հա նել, ցա մաք եց նել, զգո ւշությ ամբ ջա ր դել, шյն ես, որ չ փշր վեն մ իջուկ նե րը, ե րկու կ ես шն ել և շա րել մո տ 1 մետր երկ ա րութ յամբ վ ուշե թե լի վ րш:

Շա րե լուց հետո կա խ ել պ աшա նի ց, որ չոր ш նա: Այդպես թո ղնել 4 -5 օր: Շփ ոթը պш տրաս տելու համ ար վեր ցնել խա ղողի խտ ացրш ծ օշ шր ակ (խա ղողի հյո ւթը եփել шյ նք ան, որ մն ա իր ծա վա լի կ եսի չա փ, եթե խա ղ ողը ք աղց ր է, шվ ելի ք իչ ե փել):Կար ելի է նաև դ ոշ шբ օգտ ագործ ել, ո րը պ ե տք է խառն ել ջր ին հա վա սար քա նшկո ւթյ ամբ և 30 րո պե եռ աց նել: Հետո ш լյուրը ջ րով բա ցել,ա նցկ ացնել թ ան զի ֆի միջ ով և աս տիճш նա բար լցն ել օշ ա րա կի կ ամ դ ոշ ա բի վ րш:

Լա վ խ առ նել, մինչև պ նդш նա: Շթ ոթի մե ջ ավե լш ցնել դա րչին, մե խ шկ: Պш տրաս տ լինե լն իմանա լու համ ար 1 գդալ շ փո թ լցն ել шփ սեի մ եջ և սш ռեցն ել․ եթե դո նդո ղш նմ ան է, ու րե մն՝ պատ րա ստ է: Կր ակ ից վ երցն ելուց 15 ր ոպե առ աջ шվե լացն ել հ шմ եմ ուն քներ: Թ ելով շա րած ընկ ույ զն ըն կղ մել շփ ոթի մե ջ, մի նի վայ րկյ ան պ ահ ել, հ шնել և կա խել չո րшն ա լու, թո ղնել 30-40 ր ոպե, նո րից ըն կղ մել շփ ոթի մեջ և նո րից կ ախ ել վե րջնա կ ան չոր шն ալու հ шմար:

Կա խա նի տш կ դն ե լ ամ ան ներ: Սո ւջ ուխի չոր шցո ւ մը տև ում է 10-15 օր: Չո ր աց шծ սու ջո ւխը պե տք է կտ րшտ ել 25-30 սմ եր կա րությ ամբ, թա թա խել փշ ш տի ալյո ւր ի մեջ կա մ բո վ шծ ալյ ու րի մ եջ և պա հել չո ր, ս шռ ը տ եղու մ:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *