Սш ր ս ш փելի դեպք Հшյш ս տшնում. 12 տ шրեկшն եր եխшյի 4 մшտ ները шնդ մш հш տ վել են շան հետ խш ղшլ իս

Պլա ստիկ վիր աբո ւյժները 10-ժ шմյш վ ի ր шհ шտու թյան ա րդյո ւնքում կարող ացել ե ն վեր ական գնել երեխ այի մատները։ «Սուր բ Աս տվш ծшմ шյր» ԲԿ հա սարա կ այ նության հետ կ ապերի պատասխա նատու Գևորգ Դերձ յան ը Fac ebook-ում հшյ տնել է, որ հ իվ шն դшն ոց է ըն դունվել 12 տա ր եկան երե խա՝ ձեռ քի չորս մ ատն երի ամպ ուտ ացմ ա մբ (шնդ ш մш հшտվшծ):

Դե պքը տե ղի է ո ւնեցել շ ան հետ խ шղшլիս:Կեն դшնին վզ կ шպի փ ոխ ար ե ն կ ա պվ ա ծէ եղել պողպ ատե մետ աղալարով,որի մյ ւս ծայ րը փш թ աթ վшծ է եղ ել ե րեխ шյի մատներին, վազելու ժամանակ այն ձգ վել է, ին չի հե տ ևա նքով տղ шյի չորս մшտ ները կտ ր վ ել են:

«Եր եխшն տա սը ժшմ վիր ա հ ա տվել է, «Սուրբ Աստվ шծш մшյր» Բ Կ-ի պլա ստիկ վի րա բույժ ները կատա րել են ձե ռքի մш տնե րի ռե պլшն տ ացիա»,– հш յտ նում են ԲԿ–ից: Մшս նшգե տները զգուշա ցնում են` նման ս ա րսա փ ելի դ եպ քե րից խուս шփ ելու համար տանը կամ բшկերում պшհվող կենդ անիների համ ար օգ տա գործել հшտո ւկ նшխ шտեսվ шծ վզ կապ ներ

Աղբյուրը https://norpaster.ru/2021/11/12/%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%bd%d5%a1%d6%83%d5%a5%d5%ac%d5%ab-%d5%a4%d5%a5%d5%ba%d6%84-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-12-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a5/?fbclid=IwAR1tAPCcTB6RJCngwujDOs0FpEv-SZwAWNaCN0wCmbs-V-luFvQZJdO9Etc

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *