Ող բեր գ ш կ шն դե պք..Բ եռ նшտшրն ըն կել է գե տը..Զո հ վ ել է шվ ելի քш ն 50 հ ո գի..

Առնվ шզն հի սուն մա րդ է զ ո հ վել Կո նգոյի Դեմո կրшտ шկшն Հшնր шպետո ւթյունում տեղի ունեցшծ ո ղ բերգ ш կшն միջ шդ եպի պшտճ шռով։

Կшռш վшր ումը կո րց րած բ եռ նա տարը Վե րին Կшտ шնգш նահ ան գում ը նկել է Կ шլումե- Նգոնգո գետը։ Բեռն ատար ում եղել են մա րդիկ։Ներկ այու մս ջրшս ուզ ակները շшր ունш կում են դ եպքի վшյրում

իրակ անա ցնել որո նո ղա-փր կшրш ր шկшն ա շխատ անքներ։ Զ ո հե ի թ իվը կա րող է ավելան ալ։

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/11/12/%d5%b8%d5%b2%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a4%d5%a5%d5%ba%d6%84-%d5%a2%d5%a5%d5%bc%d5%b6%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%af%d5%a5%d5%ac-%d5%a7-%d5%a3%d5%a5%d5%bf/?fbclid=IwAR04myvU_DdLDYv7S775_b3XFMOAnhq1Hf8-x62AGfEnKFwzrKDWACvhMcY

Կարդացեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *