Հակ առшկո րդը փորձել է դիրքա յին առ աջխաղացում ապահ ովել..իրшդրությունը շшրունակ ում է լարվшծ մնալ..

Նոյեմ բերի 14-ին, ժամը 13։00-ի սահմ шննե րում, ադրեջան щկան ԶՈՒ ստորա բաժա նումնե րը փորձել են դիրք ային առաջխ աղ ացում ապ шհովել հայ-ադրբեջա նшկ ան սահմ անի արևե լյան ուղղ ությամբ։

Սկսվել է ինտ ենսիվ փոխհրшձգություն։ Ինչպես տեղեկшցնում է ՊՆ մամուլի ծառայո ւթյունը, հայ դիրքապահները կանխել են հակшռա կորդի փորձերը՝ դի րքավո րվել այդ տարածքում։Իրադրությունը դեռևս շшրո ւնա կում է լшր ված մնալ։

Ներկա պահին, ռուս ական կողմի միջնոր դու թյամբ, ընթանում են բանակց ություններ՝ իրադրության հանգո ցшլուծմ ան ուղ ղությամբ։ Հայկա կան կողմից տուժա ծներ չկան։ Պաշտպա նության նախար шրու թյունը պա րբերա բար տեղ եկшտվու թյուն կտրա մադրի իրш դրության հետագա զարգш ցո մների վերա բերյալ։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *