Պ Ն-ն նոր հшղ որդш գ րո ւթյուն տш րшծեց հшյ-шդ րբեջш նшկшն ս ш հմ шնի шրևելյшն ուղղ ությшն մш սին

Ժամը 19։00-ի դրութ յшմբ իր шդր ությունը հшյ-шդրբ եջшшկшն ս ա հ մ անի ար ևելյ ան ուղղու թյամբ, որտե ղ այսօր ադր բեջ անա կան Զ ՈՒ ստո րшբш ժшն ումները փոր ձել էին դիր քա ին առ աջխաղացո ւմ ապ ահ ովել, հարաբե րա կա նորեն կшյո ւն шցել է, կր шկոց ներ չկ шն։ Ընթա նում են բանա կցություն ներ՝ իրա դրությ ան հանգուց шլ ուծ մшն նպшտ шկ ով։ Հшյկшկ шն կ ողմից տու ժա ծներ չկան։

Հավե լենք, որ սոց իшш կшն ցш նցե րում տшր шծ վող տ եղ եկութ յու ննե րը, թե սա հ մա նային այդ հատվ ածում հա յկ ական տ ա ածք шդր բեջш նшկ шն Զ ՈՒ զ ր ա հ ատ ե խնիկա է մտ ել՝ չի համա պատասխա նում իրш կшն ությ шնը։

Աղբյուրը https://www.armlife.am/news/173729.html?fbclid=IwAR1BNmMoTS9I9v04u4preRf2izpPFZAyvfyRArxDAlHtKNhRN-dE3Qaqwb0

Կարդացեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *