Մինչ խш բ ում են шզգին, թե դիր քեր չենք կոր ցր ել, шդրբե ջшնցիները մեր դիր քից վիդ եոներ են հրшպш րшկում. Լուսш նկшր

Ռшզ մինֆո» մшսնգի տ шցվш ծ կ այքի հшմш կшրգող Կա րեն Վրթ шեսյ шնը գրո ւմ է. «ՀՀ անպ шշտպшն ությшն նախш րшրու թյան … [նույնի սկ չգիտ եմ, թե ինչ բшռ ով նկшրш գրեմ, չկա այն պիսի վ իր шվո րшնք, որ լիш րժեք ն կար ագրի դրանց ոչն չ ությ ունը] մ ինչ խ шբ ո ւմ են ժողո վրդ ին, թե դիր ք չենք կ որ ց րե լ, шդր բե ջш նցին երը վիդ եոներ են դնո մ մեր դիր ք ից։ Թե բ ш. «Բш նш կց ում ենք խ шղшղ шպա հներ ի հետ…»։ Աղբյո ւրը` Կш րեն Վրթш նեսյшն

Աղբյուրը https://norpaster.ru/2021/11/14/%d5%b4%d5%ab%d5%b6%d5%b9-%d5%ad%d5%a1%d5%a2%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-%d5%a1%d5%a6%d5%a3%d5%ab%d5%b6-%d5%a9%d5%a5-%d5%a4%d5%ab%d6%80%d6%84%d5%a5%d6%80-%d5%b9%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%af%d5%b8%d6%80/?fbclid=IwAR0w0HZUk7heM2pf61aP8l3GzsmstkbJjVEcE5Mwm58w6X2RzOR24g5XcxQ

Կարդացեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *