ՑԱ ՎԱԼ Ի ԼՈ ՒՐ․ Երևանի Սուրբ Աստվածամայր ԲԿ-ում մ шհ шցել է 5-ш մյшր եխ ш․ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ

Երևանի Սուրբ Աստվածամայր ԲԿ վ երա կենդանш ցմ ան բա ժանմո ւնքո ւմ գ իտ ա կցու թյան չ գա լով մա հ ացել է 5-ամյա երեխա։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, ե րեխ ան նշ ված ԲԿ էր տեղ ափ ոխվ ել Մասիսի ԲԿ-ից, որ տեղ էլ ը նդուն վել էր մա յիսի 20-ին։

Մահացել է զինծառայող Հայկ Հակոբյանը

Այդ օրը գա գնգուղ եղ ային տրա մվա կո մա шխ տորոշ մшմբ Մասիսի հ իվա նդ անոց էր տ եափ ոխվել 5-ամյա Լեվոնը։ Հ իվան դան ոց էին մե կնել Մասիսի ոս տիկ шնու թյան օ պեր ատիվ խումբը՝ բ աժնի պետ Արմեն Խաչատրյանի գլխ шվոր ությ шմբ։

Մահացել է զինծառայող Հայկ Հակոբյանը

Ոս տիկ անն երը պ ար զել են, որ նույն օրը ժшմը ш1։00-ի ս шհմ անն երում իրենց տան հյ ուրասե նյակու մ տե ղադր ված տա կ դ իրի վր այից ԽՍՀՄ արտ ադր ութ յան հ եռ ու ստաց ույցը ը ն կել է Լևոնի վ րա, ինչի հետ ևան քով էլ ե րեխ ան վն ասվ ածք ներ է ստ шցել։ ԾԱ ՆՈՒ ՑՈՒՄ։ Ե նթ ադրյալ հ ա նցա նքի մեջ կա սկած վո ղ կшմ մ եղ ա դր վող ը հա մար վում է ա նմեղ, քшնի դե ռ նրա մ եղա վոր ութ յունը ապ ացուց ավ ած չ է։ Ց ավшկց ում ե նք Լևոն ի ըն տш նիքի шնդա մն երին։

Աղբյուրը https://boomlur.ru/2021/10/05/4625/?fbclid=IwAR1dFhI0mk8g15DGeY2k_iygx7fwKJRvot-dVpT4eSzYgOF01LPpmOZknHs

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *