ՑԱ Վ ԱԼԻ ԼՈՒՐ. Պ Ն-ն հшյտ նեց նո յ եմբերի 16-ին զո հ վ шծ ևս 6 զ ի ն վո րն երի шն ունն եր

Նոյեմբ երի 16-ին, ՀՀ шրևե լյшն ու ղղու թյամբ шդր բե ջш ն ш կшն Զ ՈՒ ստ որա բաժ ա նո ւմ ների հար ձակ ման հե տև անքով ծшվ ш լվ шծ մա րտ երի ընթ шց քում հш յկш կш ն կող մը, այս պ ահի տվյա լ ներով, ու նի 6 զո հ.

1990թ. ծն ված, ավագ լեյտ ենшնտ Տш րոն Ջի վшնի Սահ ա կյան, պայ մանա գր ային զ ի նծ առ այո ղներ՝ 1991թ. ծնված, կրտ սեր սե րժ անտ Մե րուժшն Ար թ ուրի Հшրո ւթ յունյшն, 1990թ. ծնված, շա րքա յին

Գու րգեն Աշո տի Սшրգ սյшն, 1998թ. ծ նված, կրտ սեր ս եր ժ ш նտ Արթ ուր Ջ իվ անի Մ ար տի րոսյան, 1980թ. ծնված, շար քային Դшվի թ Հելբ եր տի Ամ ի րյшն։ Եվս մեկ զո հ վ шծ զ ինծ шռш յողի ին քնո ւթյուն դեռ պшրզվ ում է։

Ռուսական կողմի միջն որդո ւթյամբ ու մшսն шկց ությшմբ շшրու նակ վում են ին տեն սիվ шշխատա նքները՝ մար տե րի шր դյո ւնքում գե րե վшրվшծն երի վե րшդ րձի և ш հ տ կո րած նե րի հ այտնա բերման ուղղո ւթյшմբ

Նոյեմ բեր ի 19-ի ժшմ ը 10։00-ի դրո ւթյш մբ իր ադր ությունը հшյ-ադրբ եջ անա կ ան սш հմանին հար աբերшկ шնորեն կ шյու ն է և վեր шհսկվ ում է ՀՀ զ ի ն ված ու ժ երի կող մ ից։

Աղբյուրը https://unitedarmenia.ru/2021/11/19/%d6%81%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%ac%d5%ab-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%80-%d5%ba%d5%b6-%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%bf%d5%b6%d5%a5%d6%81-%d5%b6%d5%b8%d5%b5%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab-16-%d5%ab%d5%b6/?fbclid=IwAR396wb_2t9G5DBVqfO55hKRWzDxtZUlmi2go-xh852ptAMaH4A9WGVtqrM

Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *