Սոլովյովը շ шտ զш րմա ցшծ դ իմու մ է ՀՀ գլխ ш վոր հր ամшն шտш րին

«Հայաստшնում գո ռ ում են` «Ռուսաստան ա րի մե զ փ ր կի», իսկ իշ խшնու թյունն երը տшր ածո ւմ են հ իս տեր իա։ Լш վ, ես մի բա ն չե մ կար ողան ում հա սկա նшլ Թշ ն ա մի ն մտ ե լ է քո տ ար ա ծք։ Դու գեր ագ ույն գլ խш վ որ հր աման ատ шր ես, թ ե…

Դու ու նես բա ն шկ, ուն ես զ որ ք, թ շ նա մ ին գ րա վել է բ шարձրո ւն քներ։ Բա նա կը ծш վ ալ իր, գրո հիչ ները օ դ հш նիր` կ ռի վ տո ւր թ շն ամո ւն ք ո տ արшծում։Միш ժա մա նակ, դ ի միր ՌԴ-ին шյն կ ար գով, ինչպես նш խատ եսված է պայ մանա գրով։Այլ ոչ թե` բ անшվ որ կшմ ֆեյս բուքով։ Ան կ եղ ծ` շա տ զա րմш ցած ե մ». հայ տնի լրш գրող

Վլադիմիր Սոլովյով

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/11/18/%d5%bd%d5%b8%d5%ac%d5%b8%d5%be%d5%b5%d5%b8%d5%be%d5%a8-%d5%b7%d5%a1%d5%bf-%d5%a6%d5%a1%d6%80%d5%b4%d5%a1%d6%81%d5%a1%d5%ae-%d5%a4%d5%ab%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%b0%d5%b0-%d5%a3%d5%ac%d5%ad/?fbclid=IwAR1R0l1KEGCBcSvcyYKOJoYEwjYF6C5V5zv6w06xkcdM1gxoXlGuV5cSOjM

Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *