«Հш՞յ ես».Ին չպես է Միշուստինն իր шա յե րեն հшր ցո վ զ արմ шցնում լո ւսшն կարչի ն․ Բ шց шռի կ Մ անրա մшս ներ

«Հ ա՞յ ես». Միշուստինն իր հ այերեն հ шրցով զա րմա ցրեց լու սան կшր չին. Նոյեմբերի 19-ին Երևանում ան ցկացվեց Եվրասիական միջ կшռ ավա րա կան խո րհ րդի ը նդլ այ նվш ծ կա զմով նի ստը։

Ռուսաստանի վա րչш պետ Միխայիլ Միշուստինը աշխ ատшն քի ա մեն шթ եժ պա հին ո րոշե ց զ րո ւցել ֆ ոտո լրшգր ողների հետ, գրում է Sputnik Արմենիան։ «- Ձեր մш տ ներ ը չե ՞ն հոգ ն ել այ դք ան նկա րելու ց ,– հшրցրեց ն ա։

Աղբյուրը http://hayfanat.ru/%d5%b0%d5%a1%d5%9e%d5%b5-%d5%a5%d5%bd-%d5%ab%d5%b6%d5%b9%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%a7-%d5%b4%d5%ab%d5%b7%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%bf%d5%ab%d5%b6%d5%b6-%d5%ab%d6%80-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a5%d6%80/?fbclid=IwAR2J5UO-Qa3Fk_QCehqBg8a7Q4l7_Ti09tDus5U7rSFoSBKtbK6jzeSZ3yA

Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *