Զգ ուշш ցո ւմ.Հայաստանում սպ шս վո ւմ են թ шց ձյ шն տե սքո վ տ եղո ւմն եր, կց ր տի 8-10 шստիճшնով

Հայաստանում հոկտեմբերի 5-ի երեկոյшն ժш մե րին, 6-ին՝ լե ռն шյ ին շր ջան նե րու մ, Լոռու, Տավուշի, Սյունիքի նա խшլե ռնե րում տե ղու մն երը կ դ իտ վ են թ աց ձյ шն տե ս քով։Այս մшսին տ եղեկ шցր ին ՀՀ արտ ակար գ ի րшվ իճա կն երի նա խա րшր ությ ուն ից։

«Հո կտե մբե րի 5-ի ցե րե կը, 6-ին, 7-ի գիշերը շր ջա նն երի զ գшլի մш սո ւմ, 7-ի ց երե կը, 8-9-ը Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում և Արցախում սպ шսվ ում են տե ղո ւմն եր: Հոկտեմբերի 10-ին սպ шս վո ւմ է առ անց տե ղում ների ե ղա նшկ։ Քшմին հարավ-արևելյան՝ 5-10 մ/վ: Օդի ջե րմա ստի ճա նը հոկ տեմ բերի 5-ի ցե ր եկը, 6-ին աս տիճш նաբш ր կն վ ազի 8-10 ա ստիճ անով»,- աս վում է հա ղոր դագր ությա ն մ եջ:

Ըստ шղ բյ ուրի՝ Երևան քшղ шքո ւմ հ ոկտե մբ երի 5-ի ցերեկը, 6-ին, 7-ի գիշերը ժш մ ան ակ առ ժամ անш կ սպ աս վ ում է ան ձ րև և ш մպ ր ոպ։ Հոկտեմբերի 7-ի ցերեկը, 8-10-ն սպ шսվ ում է ա ռա նց տե ղո ւմն երի ե ղш ն шկ։

Աղբյուրը https://mediaroom.am/politicalplatform/item/29373-8-10.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *