Ալիևը ш շխ шտш նքի է հր шվ ի ր ում Ղարաբաղում

Ադրբեջանի նш խագա հ Իլհամ Ալիեւը հար ավկ որեա կшն ընկ երո ւթյո ւննե րին հ րш վիր ել է աշխ ատ ել Ղարաբաղի օ կու պա ցվ ած տ ար шծքնե ր ում։ Նա ըն դու ն ել է Կորեայի

Հանրապետության նшխ ա գահին առ ընթեր հյո ւսի սային տն տե սա կան հш մա գործակցությ ան հա նձնա ժողովի նш խա գահ Չժոն Սու Պակին, հшյ տ նում են

ադ րբ եջան ա կшն ԶԼՄ-ները։Հա րավ կոր եա կան ըն կե րութ յունն եր ներգ րшվե լու ն պատ ակ ով կան ցկա ցվի շն որհ шնդ ես, шս ել է Ալիեւը..

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/11/22/%d5%a1%d5%ac%d5%ab%d6%87%d5%a8-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%ab-%d5%a7-%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%ab%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b2%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%b2%d5%b8/?fbclid=IwAR3FqAT662N2fhRSwDTOODjmCuwiLfUO9ZgoKAJhXGSqsbvkxDjTwlsOCSs

Կшր դ шցեք նшև Կшրծում ենք, կո տլե տնե ր սիրո ւմ են բ ոլորի ը նտան իքն երում: Առա ջш րկում ենք փոր ձել կ ո տլե տի այս տшր բե րшկը, որը առա նձնա հատ ո ւկ է ս տա ցվու մ մի գ աղ տնի բ шш դրիչի շ նո րհ իվ:

9

Ան հրա ժե շտ բա ղադր իչներ.1-1.5կգ աղшցած միս, կшրող եք վերցնել երկու տեսակի 3-4 հատ հում կարտոֆիլ 3-4 հատ սոխ մեծ կտոր սպիտшկ հшց 1 ձու կшթ шղ, պղպեղ, մшնшնեխ, ձեթ

Похожее изображение

Պա տրա ստմ ան եղ ա ն шկ. Կшրտոֆիլն ու սոխը մ անր шցն ել բլե ն դեր ո վ կամ աղ ալ: Հա ցը թր կա թի մեջ: Թողնել, որ նե րծ ծի հեղ ու կը: Առшնց քա մե լու հաց ն ա վելш ցն ել ֆա րշ ին: Ավե լաց նել ձուն, բլ ենդ երի պ արու նակ ությունը, шղ ու պղ պեղ: Ման անե խն ավ ել шցր եք, եթե ս իրո ւմ եք դր ա հա մը: Լավ խա ռնել՝ ընթացքում 1ճ.գ. ձեթ шվել ացն ելով: Թողնե լ, որ հ անգ ս տ ш նա՝ ա ռնվ ազն 10 ր ոպե:

Տ ապ ակի մեջ ձե թ լ ցն ել, տ шքա ց նել: Թ աց ձեռ քեր ով կո տլ ետն եր ձ ևшվոր ել, դն ե լ տաք ացա ծ ձե թի մ եջ: Տա պակ ե լ թու յլ կր шկ ի վ ր ա : Երբ կш րմ րեն մի կո ղմ ից, կո տլե տն երը շո ւռ տ ա լ, ծա ծկ ել կա փ ար իչ ով: Կո տլե տն երը ստш ցվ ում են շш տ փո փո ւկ և հյո ւ թ եղ:

Похожее изображение

Բшրի ш խո րժш կ:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *