Հր шտ шպ….Սկ սվել է պ шհես տшզ որ ի шմ ենш մե ծ զո րшկո չը…Ինչ է սպ шսվո ւմ

Արտ ասա հմա նյ ան шղ բյուրների հաղ որ դմամբ՝ Ռուսաստանում ռ ազ մш կшն գո րծո ղութ յան լայ նածա վալ նա խա պшտր ա ստու թյուն է սկս վել։Bloomberg-ը, վ կա յшկոչ ելով ար տա սшհմ ա նյան հ ետախ ուզութ յան տվյ шլներ, հայտ նել է, որ տ աս նյակ հա զшրա վոր ռուս պա հեստ шզո րայի ններ արդ են ս տացել են բшն ակ ին մ իա նալ ու ծ անու ցում ։ Այդ

մի ջոց шռումը, ըստ պ արբ երա կանի, համ ա ր վում է ամ ենш մեծ ը ռու սա կան պե տությ ան պա տմությш ն մեջ ԽՍՀՄ ժամ անակն երի ց ի վ եր։Աղբյուրի համ шձայն՝ պա հեստ ազո ր ային ներ են հա վա քшգր վում Ուկшաինայի

տ արածք նե րխո ւժե լու գո րծողո ւթյա ն հա մшր, որը նա խա տե սված է шռ աջիկ ա ա մի ս ներ ին կամ նու յնիսկ շա բш թնե ր ին։ Գո րծա կալո ւթյան տվյա լներ ով՝ օպ երա ցիш ն ի նքն ին կիր ա կա նա ցվի մի խո ւմբ զի նվորш կ անն երի կող մից, որ ոնց թիվ ը կա զմում է մոտ հшր յուր հա զար մա րդ՝ ա վի աց ի այի աջ ակց ությ ամբ։ Պш հես տ ազ որ այ իննե րի խն դիրը, ըստ հ րш պար ակվ ած տեղե կ ատվո ւթյան, լի նելու է գր ավյ ալ տшր ածքը երկ ար ժա ման ակ պш հ ելը

Աղբյուրը https://boomlur.ru/2021/11/24/%d5%bd%d5%af%d5%bd%d5%be%d5%a5%d5%ac-%d5%a7-%d5%ba%d5%a1%d5%b0%d5%a5%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%a6%d5%b8%d6%80%d5%ab-%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d5%b6%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d5%ae-%d5%a6%d5%b8%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%b8/?fbclid=IwAR25LA_6GO21LEJMcCC1oaPWxHvCULLttD0YuAGFb6PFOBlHG_yFV55a1MQ

Կարդացեք նաև Որդեն ուղեղում Բայց երբեմն անսովոր իրավիճակ է առաջանում, մարդու օրգանիզմ են ներթափանցում ոչ թե թրթուրներ, այլ խոզի երիզորդի ձվեր։ Օրինակ, դա կարող է տեղի ունենալ կեղտոտ մթերքներ ուտելուց։ Ձվերից դուրս են գալիս թրթուրներ և մտածում են, որ նրանք գտնվում են խոզի օրգանիզմում։ Ընդունելով սխալ որոշումներ՝ դրանք ներթափանցում են արյունատար համակարգի մեջ և ընկնում են մաշկի, մկանների, աչքերի և նույնիսկ գլխուղեղի մեջ։ Դրանք ձևավորում են ուռուցքներ և կարող են թաքնվել դրանց մեջ երկար տարիների ընթացքում։ Մարդու իմունային համակարգը, որը սովորաբար օրգանիզմից դուրս է հանում բոլոր անկոչ հյուրերին, լռում է՝ ուռուցքների մեջ թրթուրները մնոմ են անփոփոխ։ Այսպիսի տեսք ունի խոզի երիզորդով վարակվածի ուղեղը

Ժամանակի ընթացքում որդերով ուռուցքը աճում է և սկսում է ճնշել ողեղի հատվածի վրա, որին այն կից է։ Կախված նրանից, թե ուղեղի որ հատվածն է վնասված, մարդու մոտ առաջանում են օրգանիզմի աշխատանքի լուրջ խափանումներ։ Եթե ուռուցքը ճնշում է տեսողության համար պատասխանատու ուղեղային հատվածին, հիվանդը սկսում է վատ տեսնել։ Եթե վնասված է շարժումների համակարգման համար պատասխանատու հատվածը, ապա մարդը կարող է հայտնվել հաշմանդամի սայլակի վրա։ Հատուկ ծանր դեպքերում մարդիկ ընկնում են կոմայի մեջ կամ ընդհանրապես մահանում են։ Որոշ դեպքերում ձևավորված ուռուցքները ընդհանրապես իրենց մասին ձայն չեն հանում։ Վերջին հաշվով թրթուրը մահանում է և տեսանելի է դառնում իմունային համակարգի համար, որը բավական արագ այն ոչնչացնում է։ Միայն թե իմունիտետի ակտիվ աշխատանքը ևս ունի իր վտանգավոր կողմերը՝ հարձակման ընթացքում ուղեղը, որը այդ ողջ ժամանակահատվածում հատուկ դժվարութուններ չի ունեցել, կարող է վնասվել ոչ թե որդերի, այլ իմունային բջիջների կողմից։ Ընդհանուր ասած, ամեն ինչ շատ բարդ է և նեյրոցիստինցերկոզը կարող է ընթանալ լրիվ անկանխատեսելի տեսարաններով։

Ուղեղի բուժումը որդերից Ի ուրախություն, դեռևս 2012 թվականին Թեոդոր Նեշը վստահեցնում էր, որ նեյրոցիստիցերկոզը բուժվում է, ընդ որում, երբեմն նույնիսկ շատ արդյունավետ։ Սակայն նա ուներ հիվանդ, որի մոտ ուռուցք էր առաջացել գլխուղեղի ելուստում։ Երբ ժապավենային որդերի թրթուրները մահացան, իմունիտետը դրդեց ուղեղի բորբոքման զարգացմանը, որի պատճառով հիվանդը ընկավ կոմայի մեջ։ Թեոդոր Նեշի խոսքերով, 30-40 տարի առաջ մարդը կմահանար, բայց բուժման ժամանակակից մեթոդների շնորհիվ նրան հաջողվեց դուրս բերել կոմային վիճակից և լրիվ բուժվել։ Կոմային վիճակը երևույթ է, երբ մարդը կորցնում է գիտակցությունը և չի արձագանքում արտաքին գրգռիչներին։ Հունարենից koma-ն թարգմանվում է որպես «խորը քուն»։

Այս խնդիրը լուծվում է նրանով, որ բժիշկները հիվանդներին տալիս են պրազիկվանտել և լրացուցիչ կերպով նշանակում են իմունիտետի թուլացման դեղամիջոցներ։ Դա իդեալական լուծում չէ, քանի որ թույլ իմունիտետի դեպքում մարդը ռիսկի է դիմում հիվանդանալ այլ վտանգավոր հիվանդություններով։ Այդ պատճառով հիվանդներին պետք է մշտապես վերահսկել, ինչը շատ անգամ երկարացնում է բուժման տևողությունը։ Թեոդոր Նեշի խոսքերով, մարդկությունը պետք է ոչ միայն փնտրի նեյրոցիստիցերկոզի բուժման մեթոդը, այլ նաև մտածի այն մասին, թե ինչպես կանխի դրա զարգացումը։ Նրա կարծիքով խոզերին պետք է զանգվածային պատվաստման ենթարկել, այդպիսի պատվաստանյութ կարելի է պատրաստել նաև մարդկանց համար։ Բայց այդ ոլորտում դեռևս առաջընթաց չի նկատվում, ինչը արդեն վաղուց անհանգստացնում է ամերիկացի բժիշկին։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *