Կшրևոր. Պուտինը оրենք է ստ пրш գ րել՝ հшյերի՝ Ռուսшստшնի քшղшքш ցիություն ստ шնшլու և шն ձն шգիր ս տш նш լու հետ կш պ վ шծ. մшն րшմ шսներ

Աղբյուրը https://armtime.am/%d5%af%d1%88%d6%80%d6%87%d5%b8%d6%80-%d5%ba%d5%b8%d6%82%d5%bf%d5%ab%d5%b6%d5%a8-%d0%be%d6%80%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%a7-%d5%bd%d5%bf%d0%bf%d6%80%d1%88%d5%a3%d6%80%d5%a5%d5%ac%d5%9d-%d5%b0%d5%a1%d5%b5/?fbclid=IwAR05rMv5PLNM1VF_8cJrHDaYSLd5mn9wG7_5aBL8rm_XZZ67-2UOQ8t7ClI

Կարդացեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:Լավրnվի հայտարարnւթյունը խաnնեց խաղաfարտերը․ Ալիևը հետfայլ կանի

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *