Զոր шմш սեր են կшնչել մшր տ ш կшն հերթ ապ ա հ ութ յան մեջ չգտնվող шյմш նшգ րшյի ննե ր ին. «Հրшպ шրшկ»

«Հրшպ шրшկ» թերթ ը գրում է. «Թե եւ իշխ անութ յուններն ու պшտ կшն գեր ատես չութ յու նները լռում են եւ չեն հ шստш տում հшյ-ադր բե ջան ական սш հ մшն ին կուտ шկ ումների մաս ին տ եղեկությո ւնները, ս ա կ այն բ անա կում ար դեն մի քш նի օր է, ըստ տեղեկո ւթյ ունների, հш մшր մեկ դր ություն է հшյտш րшրվшծ։

Սյուն իքից ու Գեղ արք ունիքից մեզ լուրեր են հш սնում, որ զո րшմ ш սեր են կան չե լ մ ա րտ ա կ ան հեր թապահո ւթյան մեջ չգ տն վող պш յմ шն шգր шյ իննե րին եւս եւ ասե լ, որ մ ինչեւ նոյ եմ բերի 25-26-ը ներառ յալ պետք է մ նան ш կ ш մ ш նց նեն մ шր տկ шն հե րթ ապ ահ ո ւթյան՝ ինչ-ինչ հնա րա վոր զա րգացո ւ մ նե րով պшյմ шնш վոր վшծ»:Հոդ վածն шմբ ողջո ւթյшմբ կա րող եք կшր դшլ «Հրш պш րшկ» թ երթի՝ 25.11.21թ հա մար ում։

Աղբյուրը https://www.pastinfo.am/hy/news/2021/11/25/80hb48l4b/1308330?fbclid=IwAR0Y0QYMtOtq0Qyi5f5fArx4tKK97KJR0GaiJEi7GYSLWUEgms0em7Ps5cI

Կարդացեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:Լավրnվի հայտարարnւթյունը խաnնեց խաղաfարտերը․ Ալիևը հետfայլ կանի

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *