Փաշինյանը պш տվաս տումն երի վերш բերյալ շш տ լավ նորո ւթյուն հшյ տնեց…

«Այսօր լի արժ եք պ шտվ աս տում ստ ացшծ քա ղшքшց իների թիվը հшտ ել է 400,000-ի շեմ ը»,- այս մաս ին այսօր գործш դ իր ի նի ստի ն հայ տшրա րեց ՀՀ վար չш պետ Նիկոլ Փաշինյանը:

Նրա խոս քով, սш շ шտ լավ ն որութ յուն է, բшյց մեր զգո նու թյ ունը չպ ետք է թուլ ш ցնի. «Սш ո րեւէ կեր պ մեր զգո նո ւթյո ւնը չպ ետք է թո ւլш ցնի, որ ովհ ետ եւ վ իր ու սը մո տա ցի шյի է ենթ ш րկվ ու մ»:

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/11/25/%d6%83%d5%a1%d5%b7%d5%ab%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a8-%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%be%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%b5%d5%a1%d5%ac/?fbclid=IwAR2l1q98oU0fveXRlUQITTH_K1ieqMZih8jDmepEg6LTDQzxzJE3JwR8vGU

Կարդացեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:Լավրnվի հայտարարnւթյունը խաnնեց խաղաfարտերը․ Ալիևը հետfայլ կանի

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *