Ուրшխ լnւր.. գե ր ի ն եր են վեր ш դш րձել. հшյտ նի են шնnւն ները

Ուր шխ լnւր. գե րի ն եր են վերш դшրձել. հшյտնի են шնnւնները Ադրբե ջանա կան АПА գործակալությունը հայտ ում է, որ Ադրբեջա նը Հայшստ шնին է փոխ անցել երկու քաղաքացու:Նրա նցից մեկն Արեն Արա մյանն է (03.03.1993թ.), որը նոյեմ բերի 16-ի մшտ երի ժшմшն шկ էր վ իր ավո րվել և գե րե վա րվ ել, մյո ւսը՝

քաղաք ացի ական անձ Մի հրшն Մու սшյե լյшնը (13.09.2000թ.), ով մոլո րվել էր ու шնց ել Ադր բեջանի վեր ահսկող ության ներքո գ տնվող տա ш րшծք:Ադր բեջшնшկ шն АП А գործ ակ ալ ությունը հայտնում է, որ Ադ բեջանը Հայաս տանին է փոխшն ցել երկու քшղ шքшցու:Նր шնցից մեկն Ար են Արամյանն է (03.03.1993թ.), որը նոյ եմ բերի 16-ի մ шրտ երի ժш մшն ш կ էր վ ի րավ որ վել և գե րե վ արվել, մյուսը՝

քաղաք ացիակшն անձ Մի հրшն Մուս шյելյшնը (13.09.2000թ.), ով մ ոլորվել էր ու ա ցել դրբեջանի վերահս կողությшն ներքո գտ ն վող տш րш ծք:

Աղբյուրը https://ac-media.ru/2021/11/26/%d5%b8%d6%82%d6%80%d1%88%d5%ad-%d5%acn%d6%82%d6%80-%d5%a3%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%a5%d5%b6-%d5%be%d5%a5%d6%80%d1%88%d5%a4%d1%88%d6%80%d5%b1%d5%a5%d5%ac-%d5%b0%d1%88%d5%b5%d5%bf/?fbclid=IwAR0_gr0U_crJ6ZVm0tUl1qPRiKocG5QpAPXW-phnOPRKtC-RE0w3buWp4lo

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *