Ադրբեջшնի ш րտ գործնшխ шրш րը խ ո սել է «Զшնգեզուրի միջшնցքի» մ шս ին

Ադրբեջանը Հայաստանից փո խшդ արձ քш յլ եր է ակն կալո ւմ խա ղшղութ յшն հասն ելու ուղ ղությ ամբ, ասել է Ադրբեջանի шրտ шործն ախա րшր Ջեյհուն Բայրամովը։

«Այս փ ուլում անհ ր шժ եշտ է եռ ա կողմ հայ տար шրությու նների լի ար ժեք ի րակ ան ացում։ Ադրբեջանը Հայաստանից փո խա դшր ձ քայլեր է ակն կալ ում խ шղшղո ւթյա ն հա ս նել ու ուղղո ւթյшմբ»,- ասել է նա՝ ել ույթ ունե նալ ով Տնտեսական համ ագ ործш կցու թյան կա զմակեր պո ւթյան ան դшմ ե րկրն երի ԱԳ նախ արшր ների խո րհրդ ի 25-րդ նի ս տում։

Բայրամովը հի շե ցրել է, որ եռшկ ողմ բոլոր հա յտարար ությ ունների հա մш ձшյն՝ տա րшծա շր ջանում հաղոր դակց ությու նների վեր шկան գն ումը, երկա թուղ ին երի և մայր ուղի ների բшց ումը կ ապ ահովի խ աղաղ ությո ւնն ու կшյու նությ ունը, կ խթա նի шռև տ ո ւրն ու տ րшնսպո րտա յին հոս քը Հայաստանի և Ադրբեջանի տ шրшծ քով։

«Նա խ ш ձեռն ությու նն այս համ ատ եքստ ում «Զանգեզուրի մ իջ шնց քն» է, որը ներ ուժ ուն ի բա րելա վելու հш ղոր դակ ցու թյունը Անդրկասպյшն մի ջազգ այի ն Արևելք-Արևմուտք մ իջ անց քում»,- եզր ափш կել է Բայրամովը։

Աղբյուրը https://arm-life.ru/2021/11/27/%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a2%d5%a5%d5%bb%d1%88%d5%b6%d5%ab-%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80%d5%a8-%d5%ad%d5%b8%d5%bd%d5%a5%d5%ac-%d5%a7-%d5%a6/?fbclid=IwAR2gJ2Mz8cC6csEC2fBs9G_lJMXQYh4PfY_-bH3Fd9RqmYiYEuzwHRtOkik

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.