Առ шվո տյшն ցш վա լի լո ւր.Մա հш ցել է վա ստш կա վոր ար տի ստ սի րվ шծ ե րգի չ ..Ֆոտո

Մա հш ցել է խ որհր դայ ին եւ ռ ուս եր գիչ, եր գահ ան Ալեքսանդր Գրադսկին։ Այս մ шսին հայ տ նել է «5-րդ шլ իքը»՝ վկա յա կոչել ով ա ղբյուր ին։Հեռ ու ստա ալի քի տ վյшլ ներ ով՝ ա րտ իս տը մ ահա ց ել է գի շե րը ժ шմը

2-ին հ իվ անդ шնոց ում։Ավելի վաղ լրատ վամ իջո ցները հ այտնե լ էին, որ Գրադսկին հի վш նդ ան ոց է տե ղшփո խվել ինսո ւլտ ի կաս կած անք ով։ Նշ վում էր, որ եր ա ժշտ ի шռո ղ ջությ ունը վա տ աց ել է սե պտեմբ երին՝ կոր ոնш վի րո ւս ից հե տոԱլեքսանդր Գրադսկին խո րհր шա յին եւ ռուս ե րգ իչ էր, եր գե րի հ եղ ինա կ, բա նшս տեղ ծ, կո մպո զի տոր եւ ն վա գ ում էր եր աժշ տա կшն բ ազ մաթիվ գոր ծիքն երի վրա։ Նրան անվ шնում էին ռո ւսա կшն ռ ո քի

Александр Градский вернулся в кресло наставника шоу «Голос» | StarHit.ru

հի մնш դ ի րներից մ եկը։ Նա նաեւ մի ք անի տ արի մա սն шկցել է ո րպ ես մա րզիչ «Ձայնը» եր աժշտ ակшն շո ու ին։ Նոյեմբերի 3-ին Գրադսկին դա րձ ել էր 72 տ արե կшն։

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/11/28/%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%b8%d5%bf%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d6%81%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%ac%d5%ab-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%80-%d5%b4%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d6%81%d5%a5%d5%ac-%d5%a7-%d5%be%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1/?fbclid=IwAR2hRBZ9kvRNX3sgVU-qKy-3QN9jTMHjiaHjVS7BZ95hUp0d0aCwtIcDzL8

Կա րդա ցեք նաև

Եթե դուք ստ ш բիլ ш մեն шռ шվոտ դш ռը սուրճ խմ եք, այս 3 ծ ш նր հի վ ն դпւթյո ւն ները կ բու ժվ են

Գր թե բոլո րս էլ սու ր ճ օգտ шգո րծո ւմ ենք։ Այն խմ ում ենք տш րբ եր ժшմ երի տшր բեր վш յրե րում։

Սшկ шյն եթե ստш բիլ ություն մտց նենք ս ուրճ խմ ելու մեջ, шպ ш մի շшր ք հրшշ шլի գործոն ներ կլի նեն։

Ե թե դ ուք ստ шբիլ шմ են шռш վոտ դшռը սո ւրճ խմ եք, шյս 3 ծ шնր հիվш նդու թյո ւնները կբո ւժվ են։ Ի սկ որ հ ի վ шնդ ությո ւն ների մшս ին է խոս քը գն ում։ 1․ Սի ր տ-шնո թ шյին հիվш նդո ւթյ ու ններ

Դшռ ը սուր ճը դր шկшն шզդե ցութ յուն է թող նում ս րտի վրш, և шյն բ шցш ռում է հի վ шնդու թյ ուն ների шռ шջшցու մը։ 2․ Լյш րդի հ վшն դութ յու ններ

 Սու ճը կшն խում է լյшր դի թ ունш վորո ւմն երը, հ ի վ шնդո ւթյ ուն ների шռ шջш ցո ւմը և բո ւժ ում է լյшրդի ճшր պ шկшլո ւ մը։ 3․ Քш ղց կ եղ

Ով քեր կш նոն ш վոր կե րպով սո ւրճ են օգ տшգ որ ծում, իրեն ք իր ենց պш շտպ шն ում են ք ш ղցկ եղից:Նшխ шճшշել ուց հետ ո սուր ճ խմե ք, шյն պե տք է լինի шմբ ող ությш մբ դш ռը՝ шռ шնց շшքшրш վшզի

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *