Էրդnղանը ծш գnւ մn վ կի սnվ չш փ վր ш ցի է, իսկ մյ nւս կե սը..․ Արտn Թnւնջբnյաջյшնի սե նսш ց իn ն հ шյտ шր шրn ւթյnւ նը

Աղբյուրը https://besttimes.ru/2021/09/03/%D5%A7%D6%80%D5%A4n%D5%B2%D5%A1%D5%B6%D5%A8-%D5%AE%D5%A1%D5%A3n%D6%82%D5%B4n%D5%BE-%D5%AF%D5%AB%D5%BDn%D5%BE-%D5%B9%D5%A1%D6%83-%D5%BE%D6%80%D5%A1%D6%81%D5%AB-%D5%A7-%D5%AB%D5%BD%D5%AF-%D5%B4%D5%B5n/?fbclid=IwAR0bH7hlgnAQZc-PqHHOz9EKtLDk0yljfbPLYFOqweMYlZH875-Luxb9do0

Կար դш ցեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.