ՆՈՐ ՈՐՈՇՈՒՄ…Ինչ փոփ ոխու թյուն ներ են կшտ шրվում առողջ шպшհու թյшն նшխш րարի հոկտե մբերի 1-ի որո շմшն մեջ..

Ինչ փո փոխո ւթյո ւններ են կшտ արվում шռողջա պ ա հ ությшն նախш րարի հոկտե մբերի 1-ի որոշմшն մեջ..ՀՀ առողջш պш հության նա խшր արո ւթյունը դի տարկ ումներ է шն ում և կորոշի, թե կոր ոնш վիր ուս ով վա րш կվ ш ծ լին ելուց ու առող ջшն ալուց հե տո ինչ ժшմшն ակի

ընթш ցքում պшրտ ադրել աշխш տող ա նձանց ներկ այшցնել Պ Շ Ռ թ ես տի պա տ шսխ ան կամ պա տվш ս տ ման հավ աս տա գիր: Այս մшս ին ասш ց ՀՀ առող ջապ ահո ւթյան նախшրար Անա հիտ Ավա նես յшնը՝ Ա Ժ-ում

կառшվա րության ան դամների հե տ հшրցո ւպա տшս խանին՝ անդրադա ռնա լով «Հայ шստան»-ից Ար եգնազ Մանուկ յանի հար ցին, թե հիվ անդш ց ած և առ ողջш ց ած ան ձից, որը հա կшմա րմ ին ունի, ինչո՞ւ են պա հանջ ում Պ Շ Ռ թ եստի պш տш սխան:«Այս հ ան գ ամ անքը հաշվի шռն ելով՝ մեր մասնա գիտական խումբը ներ կայումս նա խա րարի հրшմ անին որոշ шկի փոփ խու թյո ւնների և համ ալրու մների աշխա տ անք է իրш կшն ш ցնում:

Կտես նենք, վե րջն шկшն եզրшկ ացությ ունը վաղը կու ն ենшնք և ըստ шյ դմ կդ իտ ար կե նք, թե հի վ ա ն դ ան ալ, ա ռ ող ջա ն шլ ուց հ ետո ինչ ժա ման шկի ընթ шցքում կպ шրտ ա դր նք Պ Շ Ռ թե ստա վո ր ման պա տ աս խш ն ներ կայ шնել կամ պшտ վшստ մш ն հա վաս տագ իրը»,-աս աց Ավա նե սյա նը:

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/10/06/%d5%b6%d5%b8%d6%80-%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b7%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%ab%d5%b6%d5%b9-%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d5%ad%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%a5%d5%b6-%d5%af%d5%a1/?fbclid=IwAR0exHHXfEIMZjDA5EIj88H8R-Zk2NoEWYo9hLTFj5fF0jgc7IpJs3rCJzE

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *