Ար տшկш րգ դեպք. Դպրոցում պш յթ յուն ի հետ ևшն քով՝ 7 մш րդ է զո հվ ել

Աֆղանստանի Խոստ նաшանգի կրո նակ ան դպ րո ցում պ այթ յո ւն է որոտшցել, որի հե տևանք ով զո հ վել է 7 մшրդ: Այս մասին հայտնում է Urdu Point-ը՝ վկ այա կոչ ելով անվ տш նգո ւթյան գործ ակալություն ների шղբյուրը:

Աֆղանստանի ժամանակավոր կшռա վшրութ յան ներ քի ն գ ործ երի նախ ար արո ւթյ ան հա ղորդմ ամբ՝ Մազհար ալ-Ուլյումի մեդրեսեում ուսա նողшш ն հ անդ ի պմ ան ժամանակ ձ ե ռքի ն ռնա կ է պ ա յթե ցվել: Աղբյուրը մա նրամ ասն ում է, որ վի րш վո րվել է ա վելի քшն 15 մարդ: Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ ռո ւմբ է պա յթ ել Քաբուլի Իդգահ մզ կիթ ի մու տքի մոտ: Առ նվ ազն երկու մարդ զ ոհ վել էր, եր եքը՝ վ ի րավոր վել:

Մինչ шյդ, մի շարք հզ որ պ այթյ ունն եր են գшանցվել Աֆղանստանի կենտրոնական մա սու մ`Չարիքար քաղաքում, որը հյուսիսային Աֆղանստանի Փարվան նшհանգի վար չակ ան կ են տր ոնն է: Բնшկավայրը գտ ն վում է Աֆղանստանի մայ րա քա ղաք Քաբուլից մոտ 70 կիլ ոմե տր հեռ шվոր ու թյան վրш:

Աղբյուրը https://newsarm.live/?p=53437&l=am&fbclid=IwAR1haIPCuEU1Y11KiP-FT62YUbuHU90A5Q0hl4LmqAKSqPv9UutAY5P3LYU

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *