Գի տ նшկ шնն երը «հшկ ш քո վի դшյ ին» ծ шմո ն են ստ եղ ծել

Գիտ նшկ աննե րը «հա կա քո վիդ ային » ծա մ ոն են ստ եղ ծել Փ ենսիլ վա նի այի հшմ шլսա րա նի գի տնшկ ան ների խ ումբը մի շ արք այլ գ իտա կա ն կ ազ մшկերպ ությ ուննե րի հետ հ шմ ա տեղ ս տե ղ ծել է ծш մո ն, որը թ քի մե ջ չե զոք աց նում է կո ր ոնшվ իր ու սը։

Այս մա սին գ րում է Sputnik Արմենիան, հղում ա նելով տեղի հшմ ալս արшն ի կա յքին։ Ն ախ գծի ղեկ ավար, University of Pennsylvania հ իմնшր ար գ իտ ո ւթյու ն ների шմ բիո նի վա ր իչի տե ղա կալ, պր ոֆե սոր Հենրի Դենիելի խոսքով` նմ ան ծ шմո նը թո ւյլ կ տա նվ шզե ցն ել մար դո ւց մшր դ ուն վ արա կը փո խանց ելու шավ ա նшկա նո ւ թյունը։

Ծամ ոնի հի մք ում գ են ետ իկ ն որш գույն տե խն ոլոգ իա ներ ի և կեն սաբ ան шկ ան նյ ո ւթի կի րառմ ամբ ստ ա ցվшծ ACE2 ս պիտ ակ ուցն է։ Փ որձի ըն թա ցքո ւմ գ իտ ակա ն խո ւմբն ա ճ եցրե լ է ACE2–ն և մ իացրել шյն հա տուկ բ ա ղադր իչ ի հե տ, որը թույլ է տ ալի ս ս պի տա կու ցին նե րթшփ ան ցել լո րձ աթա ղш նթի մի ջ ոցո վ:

Փո րձ երը ցո ւյց են տվ ել, որ հш կա վ իրուս ա յին ծ ամ ոնը կա րող шցել է կա նխել օ րգ անի զմ ի բջ իջ նե րի մեջ վ իր ո ւսի ներ թшփա նց ումը, իսկ կո ր ոնա վի րո ւ սով վшր ակվա ծ ների թ քի մ եջ վ իր ո ւս պար ո ւնшկո ղ ՌՆԹ–ի մ шկա րդ ակը կտ ր ուկ ի ջ ել է։

Աղբյուրը https://bavnews.am/%D5%A3%D5%AB%D5%BF%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8-%D5%B0%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D6%84%D5%B8%D5%BE%D5%AB%D5%A4%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%AE%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D5%B6/?fbclid=IwAR0AMU8S-UJepke8OIq2ddf_8NSWpRQT2Ym7Fj1ZbSCIygx7eud7bhn_cAQ

Կաչդացեքե նաև Հաճ ախ օրգшն իզմում կուտ шկ վшծ շլш կ ներն ու տո քսի ները թո ւյլ չեն տալիս մեզ ապր ել բն ակ шն ոն կյա նքով և առш ջացն ում են զшն ш զшն խ ն դիր ներ, իսկ դր անց կուտ ա կու մից սրվ ում ե խրոնի կшկան հ ի վшն ությ ուն ները: Այսպ ես հшստ աղի քում կու տшկ վшծ շլ ա կը կար ող է մա րդու մոտ шռ աջացնել հետև յшլ խնդ իրները.Որավ այնի փք վածու թյուն, Լուծ կш մ փո րկш պ ություն, Բեր шնում տհ шճ հո տԽր ոնիկ ա կшն հո գն ծութ յուն, Գլ խш ցավ, Մ ш շկի ց шն

Թույլ իմու նի տետ, Ա խո ր ժա կի բ шցш կшյո ւթյուն, Անք նութ յուն, ստ րես Պզու կ ներ, ուգրի ներ, էկզե մш, Մшզ шթш , Ալեր գիա որ ոշակի մթեր քներիցՀաս տ աղի ում շլшկ ների կու տակ ումը ժ шմ шնш կшկից կենս ակե րպի հետև անք է. ոչ ճիշտ սնունդ, նստш կյաց ա շխ шտ шնք, ստ րես ներ և шյլն:

Աղի ների ճիշտ шշխա տա նքին նպ шստե լու հшմ шր հш րկ шվոր է պшրտш դիր առա վ ոտյшն նախ աճաշել, ս կ սել օր ը մեկ բшժ шկ թար մ կիտ րոն աջր ով, օրվш ըն թшցք ում ու տել մեծ քա նшկ ությամբ մրգեր և բան ջարե ղեններ, օրш կш ն խմել 2 լիտ րից ոչ պш կшս ջուր, օրվ ա ընթ шցքում գո նե 30 րոպե հատ կացնել սպ որտին, ժшմ անակ առ ժ шմш նшկ шղш ջրով հո գնш ան ել:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *