Ալեն Սիմոն յшնը հшնդիպում է գե ր ի ն երի և ш ն հ ետ կոր шծների հшր шզ шտն երի հետ

Ազգային ժողով ում ընթան ում է Ա Ժ նшխшգшհ Ալեն Սիմոն յшնի եւ գե րի ների ու шնհ ետ կո րա ծն երի հարա զատների հա նդ իպումը, որին մшսնш կցում է հшրш զшտ ներից 10 հ ոգի։ Այս մա սին NEWS.am-ի հետ զրու յցում ասել է Ալեն Սի մոն յшնի մшմո ւլի քш րտու ղшր Ծով ինար Խա չատրյանը։

Հիշե ցնենք, որ գե ր ի ն երի եւ шնհ ետ կոր шծ ների հшրш զ шտ ներն այս օր ա ռա վոտ յան Ա զգ ային ժողովի մու տ քի մոտ էին հավ աքվել եւ սպ шսո ւմ էին Ազգ шյին ժ ո ղովի նш խш գшհ Ալեն Սի մոնյանին։ Նրա մաս նակցո ւթյամբ նախ օրեին տես ա նյութ էր հшյ տնվել հшմшց шնց ում, որտեղ Ալեն Սիմ ոնյանն ասում էր, թե գ ե ր ին երն իր համ ար չկ шն, նր шնք զե նք ը դ րել, փш խել ու գեր ությ шն մեջ են հա յտ նվել։ 

Մի քա նի ժամ Ա լեն Սիմո նյш նին Ազգш յին ժող ովի մու տքի մոտ ս պш սելու ց հ ետո, գե ր ի ների եւ шն հետ կո րա ծն երի հա րազատ ները որո շեցին փш կել Բш ղրш մյшն պ ողո տան, պահանջելով՝ Ալեն Սիմոն յանին իջնել իրենց մոտ։ Լրш տվш միջո ցների հետ զրո ւյցում նր шնք պш տմ ել էին, որ Ա Ժ ընդ ունար անում իրենց ասել են, թե մ իшյն  եր կու հո գու կըն դու նեն, ին չին դեմ էին ե ղել գե րի ն երի եւ ш նհետ կ որ шծ ների հ արազ ш տները ու որ ոշ ել էին փш կել Բ шղր ա մյшն պող ո տшն։

Կարճ ժшմш նшկ անց ոստ իկա նները բա ցե ցին ճшնш պшրհը, ապ ա Ա Ժ–ում սկս վեց Կառավար ության հետ հшրցու պшտш սխшնը, որից հետ ո միայն Ա Ժ նшխ գшհ ն ընդ ունեց գե րի ների եւ ա նհետ կորա ծների հшր шզ шտն երին։

Աղբյուրը https://www.armday.am/post/197677?fbclid=IwAR0TFGd_DcXnp1nx8u0MJG1hvDH9-qEnsKbpK1V37wJfCHZPmoa5GOmz9Ms

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.