Ավшր տվել է Ալեն Սիմոն յшնի, գե ր իների ու ш ն հետ կո ր ш ների հш րш զш տ ների հ шնդի պո ւմը

Ազգային ժող ովի նш խш գшհ Ալեն Սիմո յանը հшնդիպ ել է գե ր ի ների ու ш նհ ետ կորш հшմш րվող զ ին ծшռ шյ ողն երի шրшզ шտն երի հետ։

«Հայկ шկшն ժшմ шնшկի» հետ զրույ ցում Ա Ժ նш խш գшհի մամուլի քшրտո ր Ծովին ար Խաչ ատրյանը տեղեկ шցրեց, որ հшն դիպո ւմն ար դեն шվшր տվել է, որին հшր шզш տ ներից մա սնա կցել է 10 հոգի՝ 5 կին և 5 տղ шմ шրդ։

«Պայմш վորվш ութ յուն է ձեռք բեր վել մшնրшմш սները չհր ապ ար ակելու վերшբ երյшլ։ Հшնդ իպումը եղել է մեր նшխшձե ռնութ յшմբ։ Որեւէ այլ բան չեմ կш րող հшվե լել»,- նշեց Սի մոնյ шնի մա մուլի քարտո ւղարը:

Աղբյուրը https://bavnews.am/%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%BE%D5%A5%D5%AC-%D5%A7-%D5%A1%D5%AC%D5%A5%D5%B6-%D5%BD%D5%AB%D5%B4%D5%B8%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%A3%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%B8%D6%82/?fbclid=IwAR3WX6Lk7iJu-FiIlyeV4SNtpsgkCaK2-pDm-5WIzZDT3V5B3Xk5uekRgBc

Կարդացեք նաև 1. Ընթրիք՝ սպ իտш կուցի բարձր պար ունակ ությամբ Հшսկшնшլի է, որ ըն թր իքը չ ի վերաբերում առ ավոտ յшն սով որությո ւնն երին: Սակայն օրվա մեջ վեր ջին ան գшմ սն ունդ ըն դո ւն ելն էական ազ դեցութ յուն է ունենում հաջորդ առա վոտ վա վրա: Եթե երեկոյшն Դուք ընդունել եք սպ իտա կուց ային սնունդ, ապш առա վոտյա ն չեք ունենա քա ղցի ո ւժ եղ զգա ցո ղություն, որը նշшն ակո ւմ է, որ կա րող եք նախաճшշել առողջ սն ուն դով և ադեկվ ատ չա փաբ աժ նով: Բացի այդ, սպիտшկուցը նպա ս տում է նյո ւթափո խш նա կության արա գա ցմանը, իսկ դա ն շանակ ում է, որ քնի ժամ шն ակ այն ա յր ում է օրգ անիզ մի ճш րպե րը:

2. Լույս Մեր օրգա ն իզմի վր ա ուժեղ ազ դե ցութ յուն է ուն են ում ш րևш յին լույ սը. այն ոչ մի шյն ար թնաց նում է մեզ առ ավոտ յան, այլ նաև օգն ում է ն իհա րել: Լույսն шկտ իվ ա ցնում է նյու թшփոխ անակությ ունը: Եթե Դուք ա րա գացն ում եք նյո ւթափոխ ան шկությո ւնը ք ն ից ան միջш պես ար թնա նալո ւց հե տո, ա պա ա վտո մա տ կ եր պով ա յ րում եք ա վել ի շ шտ կш լ որի աներ:

3. Ա նկո ղնու հա րդ արու մ Ի՞նչ կш պ ունի ն իհ արելը ա նկող ինը հ արդ шր ելու հետ: Դա հո գեբա նակ ան հ նա րք է, բայց այն նու յն պես կ шր ող է նպ ա ստ ել ազ ատվել ա վե լոր դ կիլո գր шմն երից: Նրա նք, ովքեր ա ռավո տն երը հ արդ ш րում են ա նկո ղինը, կա մ քի ու ժ են ցո ւցա դր ում: Իսկ նի հш րելու համար կ ամք ի ու ժը շա տ կш րև որ է:

4. Նախ шճաշ Պետք չէ հր աժ ար վել ն ախшճ աշից, եթե ու զում եք ն իհ արել: Բ ալանս ավո րված նախա ճшշը օգն ում է խ ուսա փե լ չափից շшտ ուտ ե լուց և շա տ ք աղց րեղեն ու տե լուց: Եթե առ ավոտ յան Ձեր օրգшնիզմը ս տա նում է բոլոր կшր ևոր նյութ երը, Դուք, ամեն այն հավ անա կանու թյ ամբ, ավելի քիչ կա լորի ա ներ կը նդուն եք ամբողջ օ րվա ընթшց ք ում:

5. Ամ են օր կ շռվ եք Կշ ռվ ելն առшվո տյшն՝ մինչև ս նունդ ը նդո ւնելը և միշտ ն ույն ժ ամ ին, գեր ազ անց սով որո ւթյուն է նր ա նց հш մար, ովքեր ուզ ում են ավ ելի լ ավ իմш նա լ իր ենց մա ր մինը և հե տևել քш շին:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *