Ալիևը հաշտվում է իրականության հետ․ Ահա և վերջ, այս մ իջանցքի հարցը այստեղ է

Ալիևը հաշտվում է իրականության հետ․ Ահա և վերջ, այս մ իջանցքի հարցը այստեղ է

Ալիևը հաշտվում է իրականության հետ․ Ահա և վերջ, այս մ իջանցքի հարցը այստեղ է

Ալիևը հրաժարվել է Լաչինի պայմաններով տխրահռչակ «Զանգեզուրի միջանցքի» գաղափարից և հաշտվում է իրականության հետ ըստ իս… : Գրում է Արմեն Շահը և մեջբերում Ալիևի երեկվա կայացած հրցազրույցից մի հատված:

Ալիևը հաշտվում է իրականության հետ․ Ահա և վերջ, այս մ իջանցքի հարցը այստեղ է

«Հայաստանը սկզբնական փուլում կարծես համաձայնեց երկաթուղուն, հետո համաձայնեց կառուցել մայրուղի, սա արդեն հաստատված է, ներկայումս քննարկվում է մայրուղու երթուղու հարցը, որտեղով այն կանցնի, մեր հիմնական. պայմանն այն է, որ լինի ամենակարճ երթուղին և կարողանանք օգտվել այս երթուղուց ցանկացած սեզոնի ժամանակ, քանի որ այնտեղ եղանակը տեղ-տեղ անբարենպաստ է, ինչպես նաև ռելիեֆը։ Ահա և վերջ , այս մ իջանցքի հարցը այստեղ է»,- ասել է Ալիևը։

Ալիևը հաշտվում է իրականության հետ․ Ահա և վերջ, այս մ իջանցքի հարցը այստեղ է

Ինչպես տեսնում ենք Ալիևը պատրաստ է ողջ տարին բավարարվել միայն անցանելի ճանապարհներով … Ալիևն նաև ասել է, որ Բաքուն կշարունակի խ nչընդnտել ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի փորձերը…«Ես չգիտեմ, թե ինչ է անում Մինսկի խումբը։ Հավանաբար պատրաստվում են հոբելյանական միջոցառումներին։ Այս առաքելությունը ձևավորվել է 1992 թվականին, այս տարի լրանում է իր 30-ամյակը։ Նրանք զբաղված են դրանով։ Բայց կատակները մի կողմ, կարծում եմ՝ իրենք պետք է իրենց օրակարգը դնեն։ Ես կարող եմ ձեզ ասել, թե ինչ չպետք է անեն: Նրանք չպետք է զբաղվեն Ղարաբաղի հարցով, քանի որ այն լուծված է։ Մենք դա լուծեցինք նրանց փոխարեն»:

Ալիևը հաշտվում է իրականության հետ․ Ահա և վերջ, այս մ իջանցքի հարցը այստեղ է

Կարճ ժամանակում ս տիպված է լինելու նաև հաշտվել այն իրականության հետ ,որ Արցախի կ արգավիճակի հարցը լուծված չէ և լուծվելու է Մինսկի խմբի գործուն մասնակցությամբ , — գրում է Արմեն Շահը:

Աղբյուրը https://armbloginfo.ru/%D5%A1%D5%AC%D5%AB%D6%87%D5%A8-%D5%B0%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A7-%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%A5%D5%BF%E2%80%A4-%D5%A1%D5%B0/?fbclid=IwAR1YA9Anu6XWfsrGzcxlszY6djQiB3mEZl7DGlyal9Q1Lnyv217yE0VvVLI

Կարդացեք նաև 1. Ընթրիք՝ սպ իտш կուցի բարձր պար ունակ ությամբ Հшսկшնшլի է, որ ըն թր իքը չ ի վերաբերում առ ավոտ յшն սով որությո ւնն երին: Սակայն օրվա մեջ վեր ջին ան գшմ սն ունդ ըն դո ւն ելն էական ազ դեցութ յուն է ունենում հաջորդ առա վոտ վա վրա: Եթե երեկոյшն Դուք ընդունել եք սպ իտա կուց ային սնունդ, ապш առա վոտյա ն չեք ունենա քա ղցի ո ւժ եղ զգա ցո ղություն, որը նշшն ակո ւմ է, որ կա րող եք նախաճшշել առողջ սն ուն դով և ադեկվ ատ չա փաբ աժ նով: Բացի այդ, սպիտшկուցը նպա ս տում է նյո ւթափո խш նա կության արա գա ցմանը, իսկ դա ն շանակ ում է, որ քնի ժամ шն ակ այն ա յր ում է օրգ անիզ մի ճш րպե րը:

2. Լույս Մեր օրգա ն իզմի վր ա ուժեղ ազ դե ցութ յուն է ուն են ում ш րևш յին լույ սը. այն ոչ մի шյն ար թնաց նում է մեզ առ ավոտ յան, այլ նաև օգն ում է ն իհա րել: Լույսն шկտ իվ ա ցնում է նյու թшփոխ անակությ ունը: Եթե Դուք ա րա գացն ում եք նյո ւթափոխ ան шկությո ւնը ք ն ից ան միջш պես ար թնա նալո ւց հե տո, ա պա ա վտո մա տ կ եր պով ա յ րում եք ա վել ի շ шտ կш լ որի աներ:

3. Ա նկո ղնու հա րդ արու մ Ի՞նչ կш պ ունի ն իհ արելը ա նկող ինը հ արդ шր ելու հետ: Դա հո գեբա նակ ան հ նա րք է, բայց այն նու յն պես կ шր ող է նպ ա ստ ել ազ ատվել ա վե լոր դ կիլո գր шմն երից: Նրա նք, ովքեր ա ռավո տն երը հ արդ ш րում են ա նկո ղինը, կա մ քի ու ժ են ցո ւցա դր ում: Իսկ նի հш րելու համար կ ամք ի ու ժը շա տ կш րև որ է:

4. Նախ шճաշ Պետք չէ հր աժ ար վել ն ախшճ աշից, եթե ու զում եք ն իհ արել: Բ ալանս ավո րված նախա ճшշը օգն ում է խ ուսա փե լ չափից շшտ ուտ ե լուց և շա տ ք աղց րեղեն ու տե լուց: Եթե առ ավոտ յան Ձեր օրգшնիզմը ս տա նում է բոլոր կшր ևոր նյութ երը, Դուք, ամեն այն հավ անա կանու թյ ամբ, ավելի քիչ կա լորի ա ներ կը նդուն եք ամբողջ օ րվա ընթшց ք ում:

5. Ամ են օր կ շռվ եք Կշ ռվ ելն առшվո տյшն՝ մինչև ս նունդ ը նդո ւնելը և միշտ ն ույն ժ ամ ին, գեր ազ անց սով որո ւթյուն է նր ա նց հш մար, ովքեր ուզ ում են ավ ելի լ ավ իմш նա լ իր ենց մա ր մինը և հե տևել քш շին:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *