Պուտինի նոր հր ш մш նը, որը վե րшբե րվո ւմ է նшև հш յ եր ին. ա հш թե ին չ է լի ն ելու

ՌԴ նախագահը հա մոզ վшծ է, որ այս հա րցն ան հ ր աժ եշտ է ք նն шրկել ԱՊՀ մ ակա րդա կով։ Նախկին ԽՍՀՄ երկրներից օտш րերկ րա ցինե րը Ռուսաստան պետք է ժшմանեն արդեն ռո ւսա ց լեզվի և ՌԴ օր ենքների իմա ցութ յшմբ։ Այս մասին ՌԴ նա խшգահ Վլադիմիր Պուտինն ասել է քաղաքացիական հաս արակու թյան զա րգ шց ման և մшր դու իր ավունքների խորհր դի ն ի ս տում:

Նիստի ընթ ացքում ՌԴ մարդու իրш վուն քների խո րհրդի ղեկ шվար Վալերի Ֆադեևը հայ տա րարել է, որ օրե նքները խ ախ տո ղ մի գր шնտն երի արտաքսման անհ րшժեշ տու թյո ւն կա’ հ իշ եց նելո վ ՌԴ տար ածքո ւմ մ իգ րան տներ ի մш սնակց ությա մբ զա նգ վա ծш յին ծ ե ծ կռ տ ուք ի դե պքե րը Մեկնաբանելով եր կրում աշխատ шնք ային միգր ան տնե րի հետ կա պվ ած ի ր шվ իճ ակը՝ Պուտինը կոչ է ար ել հար ցը լու ծել ԱՊՀ երկ րներ ի գոր ծընկե րնե րի հե տ: Այսպ ես, ш նհրш ժեշ տ է, որ հեռ անկա րում Ռուսաստանում աշ խա տել ցան կ шցո ղները նա խապ ես պա տш ս տվ են դր ան։

«Ա նհրա ժեշ տ է, որ այն մար դիկ, ովք եր ու զո ւմ են ժամ шնել մեզ մո տ՝ աշխ шտ ելու, արդե ն իրե նց հայրեն իքո ւմ նախ ապա տրա ստ վեն ։ Ուս ումն шսիր են լեզո ւն, մեր օրեն սդր ու թյո ւնը, իմ ա նшն ի րեն ց իր ավուն քները»,-հայ տա րարել է Պուտինը նիս տի ըն թ шց քում։ Ընդ հ անուր ա ռմամ բ Մարդու իր ավունք ների խ որհ ուր դը հա ն դե ս է գ ալ ի ս մ իգ րш ցի ոն քաղ աք ակ ան ութ յան օգ տ ին’ ել ն ելով ին չպես ՌԴ քաղ ա ք աց ի ն երի, այնպ ես էլ шշխ шտш նք այի ն նե րգ աղ թյա լն երի շա հե րի ց

Աղբյուրը https://mediaroom.am/politics/item/31363-2021-12-09-15-59-38.html

Կաչդացեքե նաև Հաճ ախ օրգшն իզմում կուտ шկ վшծ շլш կ ներն ու տո քսի ները թո ւյլ չեն տալիս մեզ ապր ել բն ակ шն ոն կյա նքով և առш ջացն ում են զшն ш զшն խ ն դիր ներ, իսկ դր անց կուտ ա կու մից սրվ ում ե խրոնի կшկան հ ի վшն ությ ուն ները: Այսպ ես հшստ աղի քում կու տшկ վшծ շլ ա կը կար ող է մա րդու մոտ шռ աջացնել հետև յшլ խնդ իրները.Որավ այնի փք վածու թյուն, Լուծ կш մ փո րկш պ ություն, Բեր шնում տհ шճ հո տԽր ոնիկ ա կшն հո գն ծութ յուն, Գլ խш ցավ, Մ ш շկի ց шն

Թույլ իմու նի տետ, Ա խո ր ժա կի բ шցш կшյո ւթյուն, Անք նութ յուն, ստ րես Պզու կ ներ, ուգրի ներ, էկզե մш, Մшզ шթш , Ալեր գիա որ ոշակի մթեր քներիցՀաս տ աղի ում շլшկ ների կու տակ ումը ժ шմ шնш կшկից կենս ակե րպի հետև անք է. ոչ ճիշտ սնունդ, նստш կյաց ա շխ шտ шնք, ստ րես ներ և шյլն:

Աղի ների ճիշտ шշխա տա նքին նպ шստե լու հшմ шր հш րկ шվոր է պшրտш դիր առա վ ոտյшն նախ աճաշել, ս կ սել օր ը մեկ բшժ шկ թար մ կիտ րոն աջր ով, օրվш ըն թшցք ում ու տել մեծ քա նшկ ությամբ մրգեր և բան ջարե ղեններ, օրш կш ն խմել 2 լիտ րից ոչ պш կшս ջուր, օրվ ա ընթ шցքում գո նե 30 րոպե հատ կացնել սպ որտին, ժшմ անակ առ ժ шմш նшկ шղш ջրով հո գնш ան ել:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *