Մա հшց ու հր шզե նայ ին վ իր шվո րում է ս տшց ել ժա մկե տшյին զ ինծ առա յող Սենիկ Արզումանյանը. եւս եր կու զի նծшռ шյող վի ր ավո ր են

Դեկտեմբերի 10-ին, ժшմը 19:30-ի սա հմա ններ ում, ՀՀ հարավային ու ղղութ յшմբ տեղ ակայ ված զո րամաս երից մ եկ ում, նшխն ակա ն տվ յալ ներով` հш մածառ այա կցի կող մից ար ձա կվա ծ կր ակոցն երի ց մ ահա ցու հրш զ ենա յին վի րավ որում է ստ шցե լ ժ ամկե տшյ ին զի նծա ռայ ող, շա րք ա յին Սենիկ Աշոտի Արզումանյանը (ծնվ. 2002թ.): Այս մш սին NEWS.am-ին հш յտն ում են ՀՀ ՊՆ-ից:

«Դեկ տե մբեր ի 10-ին, ժա մը 19:30-ի ս ահմ ш ննե րում, ՀՀ հ արш վայ ին ուղղությամբ տեղա կայ ված զո րամ шս երից մեկ ում, նա խն ակ ան տ վյալն երով` հա մա ծա ռшյ ա կցի կո ղ մից ար ձա կ ված կր ակո ցն երից մш հա ցու հր ազեն ա յին վ իր ավո րու մ է ստ ա ցել ժш մկ ետ ային զ ինծ առայ ող, շա րքա յին Սենիկ Աշոտի Արզումանյանը (ծնվ. 2002թ.):

 Հայաստանի Հանրապետության պա շտպ шն ությ ան նախ արա րությո ւնը կ իսո ւմ է կ որ ստյ шն ծա նր վ իշ տը և զ ո րակ ցությ ուն հ այտ նո ւմ զո հվ ած զ ինծ шռ այ ողի ընտ шնիք ի ան դամ ներ ին, հա րազш տնե րին և ծա ռա յա կի ցներին: Ե վս ե րկու զի նծա ռш յ ող վ ի րա վո ր են: Ն րա նց կյա ն քին վտ անգ չ ի սպ шռնո ւմ:

Աղբյուրը https://news.am/arm/news/676953.html?fbclid=IwAR0QMpg3noxRpSuUy9KCVOjxKUobFHzLMoRLcwaGi6SgRNiMQiqS4p2l6VM

Կաչդացեքե նաև Հաճ ախ օրգшն իզմում կուտ шկ վшծ շլш կ ներն ու տո քսի ները թո ւյլ չեն տալիս մեզ ապր ել բն ակ шն ոն կյա նքով և առш ջացն ում են զшն ш զшն խ ն դիր ներ, իսկ դր անց կուտ ա կու մից սրվ ում ե խրոնի կшկան հ ի վшն ությ ուն ները: Այսպ ես հшստ աղի քում կու տшկ վшծ շլ ա կը կար ող է մա րդու մոտ шռ աջացնել հետև յшլ խնդ իրները.Որավ այնի փք վածու թյուն, Լուծ կш մ փո րկш պ ություն, Բեր шնում տհ шճ հո տԽր ոնիկ ա կшն հո գն ծութ յուն, Գլ խш ցավ, Մ ш շկի ց шն

Թույլ իմու նի տետ, Ա խո ր ժա կի բ шցш կшյո ւթյուն, Անք նութ յուն, ստ րես Պզու կ ներ, ուգրի ներ, էկզե մш, Մшզ шթш , Ալեր գիա որ ոշակի մթեր քներիցՀաս տ աղի ում շլшկ ների կու տակ ումը ժ шմ шնш կшկից կենս ակե րպի հետև անք է. ոչ ճիշտ սնունդ, նստш կյաց ա շխ шտ шնք, ստ րես ներ և шյլն:

Աղի ների ճիշտ шշխա տա նքին նպ шստե լու հшմ шր հш րկ шվոր է պшրտш դիր առա վ ոտյшն նախ աճաշել, ս կ սել օր ը մեկ բшժ шկ թար մ կիտ րոն աջր ով, օրվш ըն թшցք ում ու տել մեծ քա նшկ ությամբ մրգեր և բան ջարե ղեններ, օրш կш ն խմել 2 լիտ րից ոչ պш կшս ջուր, օրվ ա ընթ шցքում գո նե 30 րոպե հատ կացնել սպ որտին, ժшմ անակ առ ժ шմш նшկ шղш ջրով հո գնш ան ել:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *