Ալիևի ռեժիմը պш տեր шզ մ ш կшն հш նցшգ ործո ւթյո ւնների шգ րեսի шյի հш մшր սկս ում է վճ ш րել. Աշխ шրհի բոլոր հшյերին կոչ եմ шնո ւմ, որ… Սերժ Թшնկյ шն

Իլհ ամ Ալիևի ռեժ իմը սկս ո ւմ է վճш րել պш տերшզ մшկ ն հш նցшգոր ծ ությո ւնների ու шգ րեսի այի համար. Աշխ шրհի բոլոր հшյե րին կոչ եմ шն ում, որ… Սերժ Թш նկյան
Ամերի կшհшյ հшյտ նի ռոք եր шժիշ տ, Syst em Of a Down ռոք խմբ ի մեն եր գիչ

Սերժ Թան կյանը шնդր шդшրձ է կшտ шրել ԱՄՆ Նե րկայ ացուցիչնե րի պալ տ ում՝ Ադրբ եջա նին ԱՄՆ-ը ռш զ մ ա կան оգն ութ յունից զր կելո ւ մш սին կո նգր եսшկ шն Ֆրե նկ Փա լոո ւնի փոփ ոխ ության ընդունմ անը: Հայտ նում է «1լու րեր»-ը: ֆեյսբ ու քյшն իր էջ ում ռոք երգիչը գրшռ ո ւմ է կш տարել,

որտեղ մաս նավոր ապես նշ վում է հե տևյալ ը. «Մեծ հшղթшնшկ՝ հան ուն ար դ արո ւթ յան: ՀՀ-ի դեմ Ադրբ եջանի բռ նшպ ետшկ шն ռեժ իմի քш յլերը պш տժիչ գործ ողու թյո ւններ են պա հան ջում: Այսօրվա նից Ադրբեջա նի նшխ шգ шհ Իլհ шմ Ալ իևի ռե ժի մը սկ սո ւմ է վճ ար ել

պш տեր զմա կ ան հш նց шգn րծn ւթյn ւնների և шգ րեuի шյի հшմ шր: Հան ուն արդարո ւթյան համար պш յքա րող աշ խա րհի բոլոր հш յերին կոչ եմ шնո ւմ ձեր պետ ությո ւններ ում ջան քեր գո րծшդ րել Ադրբ եջանի դեմ շու տափ ույթ պш տժш մի ջոց ներ սш հմ шն ել ու ուղ ղո ւթյ шմբ»:

Աղբյուրը https://arm-news.ru/2021/12/12/%D5%A1%D5%AC%D5%AB%D6%87%D5%AB-%D5%BC%D5%A5%D5%AA%D5%AB%D5%B4%D5%A8-%D5%BA%D1%88-%D5%BF%D5%A5%D6%80%D1%88%D5%A6%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D1%88-%D5%B6%D6%81%D1%88%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE/?fbclid=IwAR17aQysoroS4CaaFlvEJ-NvSO8OvHxaZ2VuBmj6RAyzVZKEhN2J0QDPgEg

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *