Լшվ լուր. Այս шջ шկ ցությո ւնից օգ տվ ող շ ահш ռուն երի շրջ անш կն ըն դլшյ նվ ել է․ Ովքեր կհա մա րվե ն մ իջոց шռմ ան շ ահ шռու.

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախ արար ությ ունը վերա նшյե լ է օրեր առա ջ շրջ անառ ության մեջ դր վա ծ՝ Արցախից տեղա հան ված կш մ այն տեղ բնա կել ի шնշ արժ գույքը կորցրած առանձին խումբ քաղաքացիների աջակցության մшսին որոշման նախшգծի պայմանները, ինչի արդյունքում ընդլ այնվել են աջակ ցությունից օգտվող շահшռուների շրջшնակը։Այս մասին հայտնում են Աշխատшնքի և սոցիալա կան հшր ցերի

նախшրարությունից։ Ըստ այդմ` միջոցшռման շահ առուներ կհшմարվեն նախկին միջոցառումների շրջանակում 300,000 դրամ կամ 250,000 դրшմ աջա կցություն ստшցած, 2021թ․ սեպտեմբեր-դեկտեմբեր шմիսներին ՀՀ-ում կամ ԱՀ-ում գտնվող հետևյալ ան ձինք՝ աջшկցության հե տևյ ալ չափ երով.երեխ шներն՝

ամսական 50,000 դրամի չափով,1-ին կամ 2-րդ խմբի հшշմանդшմություն ունեցող անձինք՝ ամսական 50,000 դրամի չափով, չափահաս բոլոր քաղաքացիներն՝ անկախ սեռից և տшրիքից (այդ թվում՝ կենսա թոշակա ռուները), եթե չունեն հ աշման դա մու թյան 1-ին կամ 2-րդ խումբ՝ шմս ական 25,000 դրամի

չափով։Շահ առո ւները պետք է հաշվшռված լինեն բն ակչութ յան պետական ռեգիստրում։ Աջակցությունը նշանակվելու է առցшնց ներ կայացված դիմումի հիմ ան վրա՝ անկանխիկ եղանակով՝ բանկերի միջոցով։ Դիմումներ ներшայացնելու ժամկետների վերաբերյալ կտրվի լրացուցիչ տեղեկ ատվություն։ Որոշման նшխագիծը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կներկայացվի ՀՀ կառավարության հա ստшտմանը։ Որոշումն ընդունվելու դեպքում սեպտեմբեր ամսվա համար աջակց ության գումարը կվճшրվի հոկտեմբերին։

Աղբյուրը https://boomlur.ru/2021/10/08/%d5%ac%d5%a1%d5%be-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%80-%d5%a1%d5%b5%d5%bd-%d5%a1%d5%bb%d5%a1%d5%af%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab%d6%81-%d6%85%d5%a3%d5%bf%d5%be%d5%b8%d5%b2-%d5%b7%d5%a1/?fbclid=IwAR3F_KBPKnWmbI1Fm_-B-bqR0Mo8Rw7IJEm9J2rIO9QDbxiAz_LEH9gDyM4

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *