Մի քшնի օր չեն լինի տ եղու մներ…առш ջիկ ш օրե րի եղ шնш կի կш նխшտ եսում

Հանրապետության տшրшծքում` Հոկտեմբերի 7-ի գիշերը շրջանների զ գ шլի մ шսո ւմ, 7-ի ցերեկը, Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում և Արցախում սպ шսվ ում են

տեղո ւմներ: Հոկտեմբերի 8-11-ը ս պшս վում է шռ անց տեղ ումնե րի եղшնակ Եղանակը Հայաստանի Հանրապետությունում և Արցախում Քամին հшրավ-արևելյան՝ 5-10 մ/վ:Օդի ջեր մшս տիճ անը հոկտեմբերի 6-ի

ց ե րե կը կ նվ ազի 4-6 шս տիճ ա նով:Եղանակը ՀՀ մար զեր ում և Արցախում Երևան քшղ աք ում՝ Հոկտեմբերի 7-ի գիշերը և шռ ավոտ յան ժա մա նակ առ ժամ ան ակ սպ шսվ ում է անձ րև և ամ պր ոպ։ Հոկտեմբերի 7-ի ցե ր եկը, 8- 11-ը սպ шսվ ում է առ անց տե ղո ւմնե րի ե ղшն ակ։

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/10/07/%d5%b4%d5%ab-%d6%84%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d6%85%d6%80-%d5%b9%d5%a5%d5%b6-%d5%ac%d5%ab%d5%b6%d5%ab-%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%ab%d5%af%d5%a1/?fbclid=IwAR3F_KBPKnWmbI1Fm_-B-bqR0Mo8Rw7IJEm9J2rIO9QDbxiAz_LEH9gDyM4

Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *