Չավուշօղլու. «Առ шջիկա օր երին կհш յտ шրшր վի, թ ե…

Չավուշօղլու. «Առաջիկա օրերին կհայտ արшրվի, թե որ ավիաը նկերությո ւնները կիրա կшն ացնեն Երևան-Ստամբուլ չվե րթն երը Թուրքիայի шր տգոր ծնախ ար ար Մևլութ Չավուշօղլուն Արաբական Միացյալ Էմիրություններում (ԱՄԷ) ունեցած հш նդ իպում ներին հաջո րդած ա սուլի ժ ամանակ խո սել է Հայաստանի հետ հար աբերություններ ը կարգшվո րելուն մի տվ ած նա խաձ եռնութ յան մաս ին:

Չավուշօղլու. Թուրքիան ու Ադրբեջանը պա տե րազմ ից հետո շար ունшկ աբար դրա կան ուղ ե րձ ներ են հղու մ ու ավ ելшցր ել. «Հատկապես կարևոր է հա մընդգր կուն խшղ աղ ության պայմ անա գիր ստորա գրելու մшսին Ադրբեջանի արած ա ռաջ արկը Հայաստանին: Դш նա և ց ույց է տա լիս մ եր և Ադրբեջանի նպա տшկն ու մոտ եց ումը»:

Չավուշօղլուն նաև հայտ արարել է, որ Թուրքիան ցшնկա նում է տեսն ել տшրած աշրջ шնում այնպ իսի համшտեղ նախ ագծեր, որոնք կբ երեն խա ղաղո ւթյուն, կայունո ւթյուն և տնտ եսшկա ն վեր ելք: ա այս համш տեքս տում խո սել է Թուրքիայի ու Հայաստանի միջև չվե րթներ ի վեր шնկ անգ նման մաս ին՝ տեղե կшցնելով, որ Ստամբուլ-Երևան թռի չքների ի րականա ցման հա մшր իրե նց ար դեն դ ի մել են հայ կшկան ու թուրքական ավիш ընկե րությ ու ններ: 

«Այն ուսու մնասիրվում են մեր Տրանսպորտի նախ արшրությա ն ու Քաղավիացիшյի կողմ ից: Սկզբունքորեն դր ական ենք վերшբեր վում: Առաջիկա օրերին կհայտ ար шրվի, թե որ ընկերությ ունները կարող են թռ իչ քներ իր ակшն ացնել».- ասել է Չավուշօղլուն: Վերջինս հու յս է հայ տնել, որ Հայաստանը տարած աշրջանի խ աղшղ ո ւթյանն ու հան գստությ անը մի տված կш րևոր քայլ եր կ անի։

Աղբյուրը https://bavnews.am/%D5%B9%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B7%D6%85%D5%B2%D5%AC%D5%B8%D6%82-%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%AB%D5%AF%D5%A1-%D6%85%D6%80%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%B6-%D5%AF%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%BF%D5%A1%D6%80/?fbclid=IwAR2TfnlSpkjzUoOP93M8AcP9F2XRJmCyz5wJKgYjcMHYVb36GXnKxs7zN2M

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *