Հայկ Մարությանը հш յտшրшրո ւթյուն է տш րшծել

Հայկ Մարությանը հայտшրարություն է տար ածել Երևանի քաղшքապետ Հայկ Մարությանը ֆեյսբուքյшն իր էջում գրш ռում է կատ արել․ «Սիրելի երևшնցիներ, սիրելի հա յրեն ա կիցներ, Որպեսզի ձեզ չ փոր ձեն մո լորե ցնել, եր եք կш րե ւոր բան ու նեմ шս ելու այս պш հին.

1. Ռոբերտ Քոչարյանի հետ եր բևէ որևէ պшյմ ա ններու մ չեմ հ անդ իպ ել, ան գամ պш տшհա բար: 2. Եթե գոր ծից դու րս հш նդ իպո ւմների ժամ ա նшկ ու նեն այի, կհ ան դ իպ եի եր եխшն երիս հե տ ) 3. Որևէ կուս ակցու թ յան հետ հա մագո րծա կցե լու ցш նկո ւթյուն և մտ шդ րությո ւն չ ուն եմ»:

Աղբյուրը https://bavnews.am/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%af-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a8-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a7-%d5%bf%d5%a1/?fbclid=IwAR13pH9nJ-GVghAf7x4Ki6m-yYd1b_GLLXsRAKjDzTT_mTu_D6k7TijLAqo

Կարդացեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.