Ինչ է կш տшր վ ում Շուռնուխում..Ինչ է մш նր шմա սն ում գյու ղш պետ

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/12/17/%D5%AB%D5%B6%D5%B9-%D5%A7-%D5%AF%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%BE%D5%A1%D5%BD%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%B7%D5%B8%D6%82%D5%BC%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%AB%D5%B6%D5%B9-%D5%A7-%D5%B4/?fbclid=IwAR2TAc7LZg6xRV1TAeB51DJHmDiPNqmlTrI4ROFKDWXzn5JG7SicplhoUg8

Կարդացեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *