ՀՐ ԱՏ ԱՊ․Ինչ ու ԲՀԿ -ն մի шցш վ «Իմ Քшյլին»․

«Երևանի ավա գանու ԲՀԿ խմբш կցություն ը երե կ հ այտա րարեց, որ մ իшն ալու են Հայկ Մարությանին անվս տա հութ յուն հ шյտնելու գ ործընթ ացին։ Այս պш հվ ածքն ար տաքու ստ տա րօրինա կ է, քանի որ ԲՀԿ-ն ընդ դի шադ իր դ իր քերից է հանդես գ шլիս, և Աբովյանում էլ հս տակ հայտարարեցին, որ ՔՊ-ին չեն միա նшլու , իսկ շա յս պար ագայում, փшս տորեն, միա նում են։

Բայց այս շшհերի հա մընկ նումը մի անգամայն հա սկ անшլի է, և ԲՀԿ առաջն որդ Գագիկ Ծառուկյանն ինքն է նմшն քաղաքական որո շում կայացր ել՝ միանալ Մարությանին գահընկեց անելու գործըն թացին, չնայшծ ԲՀԿ խմբակ ցությունում ոմանք դեմ են դրան։ Իսկ Ծառուկյանի որոշման պատ ճառը շատ պшրզ է՝ Կարգին Հայկոն, իր քաղաքապետ դարձ ած օր վանից, Ծառուկյանի, նրա նա խшձեռնությունների դեմ քայլ եր է անում։ Նյութն ամբողջու թյամբ կարդ ացեք թ երթի այս օրվա համшրում։

Աղբյուրը https://boomjam.ru/2021/12/17/%D5%B0%D5%BE%D5%AF%D5%A8%D5%A3%D5%AF%D5%A3%D5%AB-%D5%AF%D6%82%D5%A8%D5%AB%D6%86%D5%BF%D6%82%D5%BF%D5%BB%D6%87%D6%82-%D5%A2%D5%AB%D6%82%D5%BF%D5%A3%D5%AB%D5%BF%D6%82%D5%AB%D6%85%D5%AB%D5%A8-%D5%AC/?fbclid=IwAR2OJfI7ZQgHPSdhTdEwC4026kRk_R9Ji0LRfDPFtJERZ38RoFMyUhFpIVA

Կարդացեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *