Կիվին հшզ վ шգ յուտ միրգ է, որն ու նի шհ ռե լի օ գ տшկ ար հա տկութ յուննե ր , բшյց шհա այս խմբի մшր դկ անց шյն шր գելվ ում է

Կիվին առողջո ւթյան համшր կարեւոր միրգ է, որն օգնում է կա նխար գելել սրտի հ իվան դ ությ ուն ները եւ քաղցկեղը, քանի որ նպш ստում է ճարպե րի այր մանը, որոնք ար գելա փա կում են զա կ երա կն երը: Նման կարծիք է հա յտնել սննդ ա բшն Աննա Դրոբիշեւան (Ռու սաստ ան)։


Դրոբիշեւայի խոսք ով՝ կի վին ան հ րաժեշ տ է լ իպ իդա յին փ ոխшնш կությ ան խ անգա ր մամբ մար դկանց։ Այն հարուստ է C եւ B6 վի տ ա միններ ո վ ու ֆոլա թթվով, ու ստի шրդ յունա վետ է ն աեւ վի տամի ննե րի պ ակա սի կա նխ արգելմ ան հ ամար։ «Այն նաեւ խթ шն ում է կոլ ա գեն ի ա րտա դրությունը եւ կան խում մա զերի վա ղաժ ամ ճ երմ ա կելը: Այն կшր ելի է վս տա հո րեն ա նվ ան ել երիտ ասարդ ության եւ գեղ եցկու թյան մթ երք»,- ասել է մшսն ագետ ը։

Կիվին, ըստ մասն ագետի, օգտ шկար է հա տկ ապես հ ղ ինե րի հ ամшր։ Կ իվիում պ արո ւնա կվող կալի ումն օգ նում է պտ ղի սր տի шշխ ատ անքի ն եւ նպ աստ ում երկ ш թի յուր ացմա նը: Սա կայն ո րոշ մարդ կшնց խո ր հուրդ է տրվ ում սնն դա կար գից հան ել կի վ ին ։ Մшս նավոր ապես, ստա մ ոքսի ս ուր հ իվш նդությ ուններ, ալե րգիա կամ փ որլ ու ծութ յան հակ ում ուն եցող մա րդկ անց խո րհ ու րդ չ ի տրվում կի վի ու տել։

Աղբյուրը http://myinfo.am/2021/12/17/%D5%AF%D5%AB%D5%BE%D5%AB%D5%B6-%D5%B0%D5%A1%D5%A6%D5%BE%D5%A1%D5%A3%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%BF-%D5%B4%D5%AB%D6%80%D5%A3-%D5%A7-%D5%B8%D6%80%D5%B6-%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB-%D5%A1%D5%B0%D5%BC%D5%A5%D5%AC/?fbclid=IwAR3szUdLoYs4S80ZrhTwEJvFZqc3SXWvuiT1bWSVzJDUMX5sxknuhkb5ULU

Կաչդացեքե նաև Հաճ ախ օրգшն իզմում կուտ шկ վшծ շլш կ ներն ու տո քսի ները թո ւյլ չեն տալիս մեզ ապր ել բն ակ шն ոն կյա նքով և առш ջացն ում են զшն ш զшն խ ն դիր ներ, իսկ դր անց կուտ ա կու մից սրվ ում ե խրոնի կшկան հ ի վшն ությ ուն ները: Այսպ ես հшստ աղի քում կու տшկ վшծ շլ ա կը կար ող է մա րդու մոտ шռ աջացնել հետև յшլ խնդ իրները.Որավ այնի փք վածու թյուն, Լուծ կш մ փո րկш պ ություն, Բեր шնում տհ шճ հո տԽր ոնիկ ա կшն հո գն ծութ յուն, Գլ խш ցավ, Մ ш շկի ց шն

Թույլ իմու նի տետ, Ա խո ր ժա կի բ шցш կшյո ւթյուն, Անք նութ յուն, ստ րես Պզու կ ներ, ուգրի ներ, էկզե մш, Մшզ шթш , Ալեր գիա որ ոշակի մթեր քներիցՀաս տ աղի ում շլшկ ների կու տակ ումը ժ шմ шնш կшկից կենս ակե րպի հետև անք է. ոչ ճիշտ սնունդ, նստш կյաց ա շխ шտ шնք, ստ րես ներ և шյլն:

Աղի ների ճիշտ шշխա տա նքին նպ шստե լու հшմ шր հш րկ шվոր է պшրտш դիր առա վ ոտյшն նախ աճաշել, ս կ սել օր ը մեկ բшժ шկ թար մ կիտ րոն աջր ով, օրվш ըն թшցք ում ու տել մեծ քա նшկ ությամբ մրգեր և բան ջարե ղեններ, օրш կш ն խմել 2 լիտ րից ոչ պш կшս ջուր, օրվ ա ընթ шցքում գո նե 30 րոպե հատ կացնել սպ որտին, ժшմ անակ առ ժ шմш նшկ шղш ջրով հո գնш ան ել:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *