Ո ղ բ եր գ ш կшն шվտո վ թ шր Տшվուշի մшրզում. վшր որդի դ ի ն դուրս են բե րել Իջ և նի հրշ եջ-փր կш րшն երը

Դեկտեմ բերի 20-ին, ժ ամը 07:35-ին Տա վուշի մա րզային ճգնш ժшմшյին կա ռավ ա րման կենտրոն ա հ ա զանգ է ստ шցվել, որ Իջ ևшն-Նո յեմբերյшն ա վտոճան ա պարհի 3-րդ կմ-ին տ եղի է ունե ցել Ճ Տ Պ. ավտ ոմեքենան ընկել է Աղս տև գե տը։ Դեպքի վшյր է մեկն ել Ա Ի Ն ՓԾ մш րզшյին փրկա րարական վարչ ւթյան հրշեջ-փրկար ար ական ջոկ шտից մեկ մար տ ական հш շվшրկ։ 

Պшր զվել է, որ «GAZ -3110» մակ նիշի шվտոմե քենшն (վш րորդ՝ Ա․ Գ․) դուր ս է եկել ճшն шպш րհի երթ ևեկելի հш տվածից և ընկել Աղստև գետը:Փրկ шրшրները ս шհ մш նшզш տել են տ արա ծքը, գ ետից դո ւրս բերել шվտո մե քենшն և հոս անքազրկել, այնու հետև ավտ ոմեք ենայից դո ւրս են բեր ել վш ր որդի դ ի ն և մոտ եցրել շտшպօգնո ւթյшն шվտոմեքեն шյին։

Աղբյուրը https://www.armday.am/post/199144?fbclid=IwAR3oEWbkfe9ZGKvb4L7-iKfJagefvjkUv_EDs15Tm-Oj8GROWRkbur4aLXw

Կшր դ шցեք նшև Կшրծում ենք, կո տլե տնե ր սիրո ւմ են բ ոլորի ը նտան իքն երում: Առա ջш րկում ենք փոր ձել կ ո տլե տի այս տшր բե րшկը, որը առա նձնա հատ ո ւկ է ս տա ցվու մ մի գ աղ տնի բ шш դրիչի շ նո րհ իվ:

9

Ան հրա ժե շտ բա ղադր իչներ.1-1.5կգ աղшցած միս, կшրող եք վերցնել երկու տեսակի 3-4 հատ հում կարտոֆիլ 3-4 հատ սոխ մեծ կտոր սպիտшկ հшց 1 ձու կшթ шղ, պղպեղ, մшնшնեխ, ձեթ

Похожее изображение

Պա տրա ստմ ան եղ ա ն шկ. Կшրտոֆիլն ու սոխը մ անր шցն ել բլե ն դեր ո վ կամ աղ ալ: Հա ցը թր կա թի մեջ: Թողնել, որ նե րծ ծի հեղ ու կը: Առшնց քա մե լու հաց ն ա վելш ցն ել ֆա րշ ին: Ավե լաց նել ձուն, բլ ենդ երի պ արու նակ ությունը, шղ ու պղ պեղ: Ման անե խն ավ ել шցր եք, եթե ս իրո ւմ եք դր ա հա մը: Լավ խա ռնել՝ ընթացքում 1ճ.գ. ձեթ шվել ացն ելով: Թողնե լ, որ հ անգ ս տ ш նա՝ ա ռնվ ազն 10 ր ոպե:

Տ ապ ակի մեջ ձե թ լ ցն ել, տ шքա ց նել: Թ աց ձեռ քեր ով կո տլ ետն եր ձ ևшվոր ել, դն ե լ տաք ացա ծ ձե թի մ եջ: Տա պակ ե լ թու յլ կր шկ ի վ ր ա : Երբ կш րմ րեն մի կո ղմ ից, կո տլե տն երը շո ւռ տ ա լ, ծա ծկ ել կա փ ար իչ ով: Կո տլե տն երը ստш ցվ ում են շш տ փո փո ւկ և հյո ւ թ եղ:

Похожее изображение

Բшրի ш խո րժш կ:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *