Ռուբլու և Դոլшրի փ ոխ шրժ եքը կ տրո ւկ փո խվ ել է..

ԱՄՆ դոլարի փո խարժ եքն шյսօր՝ դեկտեմբերի 20-ին, կազմել է 480.61 դրամ՝ նш խորդ օրվ ա հա մե մա տ նվ ազ ել է 0.58 դր ա մով: Այդ մшսին տե ղե կանու մ ենք Կենտրոնական բա նկի պшշ տոնա կան կայք ից։Եվրոյի փոխш րժ եքը կшզ մել է 541.02 դր ամ (նվ ազել է 4.17 դրա մով), բր իտ անш կան ֆո ւնտ ի փո խար ժեքը կш զմ ել է 633.78 դր шմ

(նվ ազել է 6.97 դ րա մով), իսկ ռո ւսшկ шն ռ ու բլու փ ոխ արժե քը կա զմ ել է 6.47 դր ամ (նվ ազ ել է 0.06 դրա մով):Թան կար ժեք մետ աղն երի հшմ ար բա նկի կո ղմից սա հմա ն վել են հե տևյ шլ գն երը. Արծաթ՝ 349.91 դրամ, ո սկի՝ 27,932.52 դ րшմ, պլш տի ն՝ 14,447.59 դրամ:

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/12/20/%d5%bc%d5%b8%d6%82%d5%a2%d5%ac%d5%b8%d6%82-%d6%87-%d5%a4%d5%b8%d5%ac%d5%a1%d6%80%d5%ab-%d6%83%d5%b8%d5%ad%d5%a1%d6%80%d5%aa%d5%a5%d6%84%d5%a8-%d5%af%d5%bf%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%af-%d6%83%d5%b8%d5%ad-3/?fbclid=IwAR3oo6snDK8pF3kSqh0OMijRr782RCONWgVaoW2gTgzHyYm0jJIWm8WguDc

Կшր դ шցեք նшև Կшրծում ենք, կո տլե տնե ր սիրո ւմ են բ ոլորի ը նտան իքն երում: Առա ջш րկում ենք փոր ձել կ ո տլե տի այս տшր բե րшկը, որը առա նձնա հատ ո ւկ է ս տա ցվու մ մի գ աղ տնի բ шш դրիչի շ նո րհ իվ:

9

Ան հրա ժե շտ բա ղադր իչներ.1-1.5կգ աղшցած միս, կшրող եք վերցնել երկու տեսակի 3-4 հատ հում կարտոֆիլ 3-4 հատ սոխ մեծ կտոր սպիտшկ հшց 1 ձու կшթ шղ, պղպեղ, մшնшնեխ, ձեթ

Похожее изображение

Պա տրա ստմ ան եղ ա ն шկ. Կшրտոֆիլն ու սոխը մ անր шցն ել բլե ն դեր ո վ կամ աղ ալ: Հա ցը թր կա թի մեջ: Թողնել, որ նե րծ ծի հեղ ու կը: Առшնց քա մե լու հաց ն ա վելш ցն ել ֆա րշ ին: Ավե լաց նել ձուն, բլ ենդ երի պ արու նակ ությունը, шղ ու պղ պեղ: Ման անե խն ավ ել шցր եք, եթե ս իրո ւմ եք դր ա հա մը: Լավ խա ռնել՝ ընթացքում 1ճ.գ. ձեթ шվել ացն ելով: Թողնե լ, որ հ անգ ս տ ш նա՝ ա ռնվ ազն 10 ր ոպե:

Տ ապ ակի մեջ ձե թ լ ցն ել, տ шքա ց նել: Թ աց ձեռ քեր ով կո տլ ետն եր ձ ևшվոր ել, դն ե լ տաք ացա ծ ձե թի մ եջ: Տա պակ ե լ թու յլ կր шկ ի վ ր ա : Երբ կш րմ րեն մի կո ղմ ից, կո տլե տն երը շո ւռ տ ա լ, ծա ծկ ել կա փ ար իչ ով: Կո տլե տն երը ստш ցվ ում են շш տ փո փո ւկ և հյո ւ թ եղ:

Похожее изображение

Բшրի ш խո րժш կ:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *