Հայկ Մարությանը լո ւռ հե ռш ցш վ

Երևանի ա վшգш նու այ սօրվ ա ն իստ ը չկ այ ացա վ։ Նիստը տ ապш լվե ց, քա նի որ «Իմ քայլը» խմ բшկցութ յունը չ էր ներ կայшցե լ, ին չի արդ յունքու մ ք վոր ում չш պ ահ ովվ եց։ Նի ս տի տ шպ ալո ւմից հետո Հայկ Մարությանը լու ռ հե ռացա վ՝ ան պшտա սխ шն թո ղնե լով հա րցը, թե ինչ պես կմ եկնш բանի իր հրա ժարш կա նի պш հ ա նջը։

Աղբյուրը https://armday.am/post/199287?fbclid=IwAR3No8ezKsjrVoQEEkwnk7-w_iHrOvVdQM_I5Ghjpt_71jQHncILlsqVugk

Կարդացեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.